Mit Hjerte sig fryder, at jesus opstod

Mit Hjerte sig fryder, at jesus opstod

Author: A. Borreby
Published in 2 hymnals

Full Text

1 Mit Hjerte sig fryder, at Jesus opstod,
Min Grav skal nu blive
Et Fristed,og give
En Hvileseng god.

2 Min Hvile i Graven skal prise din Død;
Thi naar jeg fra Møie
Skal lukke mit COie,
Er Hvilen mig sød.

3 Den Dag, jeg faar høre din Røst i min Karm,
Den første i Ugen,
Jeg kaster Sveddugen,
Og flyr til din Barm.

4 Den Dag, jeg faar træde af Graven herfrem
I Saligheds Klæde,
O Glæde, o Glæde!
Og følge dig hjem.

4 5 Naar Englene synge ved Sjælenes Fest,
Basunerne tone,
Da gaar med sin krone
Den Brud, du har fæst.

6 De, som du forløste, da følge dig glad
I Rækker saa lange
Med tonende Sange
Til Himmelens Stad.

7 O seierrig Herre, min Saligheds Gud,
Du vandt det med Ære,
At jeg skuld være
Din himmelske Brud!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #356

Author: A. Borreby

(no biographical information available about A. Borreby.) Go to person page >

Text Information

First Line: Mit Hjerte sig fryder, at jesus opstod
Author: A. Borreby
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d396
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #356Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements