Mit Hjerte sig fryder, at Jesus opstod

Mit Hjerte sig fryder, at Jesus opstod

Author: A. Borreby
Tune: [Mit Hjerte sig fryder, at Jesus opstød]
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Mit Hjerte sig fryder, at Jesus opstod,
Min Grav skal nu blive
Et Fristed, og give
En Hvileseng god.

2 Min Hvile i Graven skal prise din Død;
Thi naar jeg fra Møie
Skal lukke mit Øie,
Er Hvilen mig sød.

3 Den Dag, jeg faar høre din Røst i min Karm,
Den første i Ugen,
Jeg kaster Sveddugen,
Og flyr til din Barm.

4 Den Dag, jeg faar træde af Graven herfrem
I Saligheds Klæde,
O Glæde, o Glæde!
Og følge dig hjem.

4 5 Naar Englene synge ved Sjælenes Fest,
Basunerne tone,
Da gaar med sin krone
Den Brud, du har fæst.

6 De, som du forløste, da følge dig glad
I Rækker saa lange
Med tonende Sange
Til Himmelens Stad.

7 O seierrig Herre, min Saligheds Gud,
Du vandt det med Ære,
At jeg skuld være
Din himmelske Brud!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #356

Author: A. Borreby

(no biographical information available about A. Borreby.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d396

TextPage Scan

Kirkesalmebog #356

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #356

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #356

Suggestions or corrections? Contact us