Naar giver du, O Frelser, os den Glæde

Naar giver du, O Frelser, os den Glæde

Author (attributed to): Nils Holm
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Naar giver du, o Frelser, os den Glæde,
At hilse i vor Faders Hus igjen
Vor Broder, som i Vantro vandrer hen,
Og i din Menighed ei vil indtræde?
Miskund dig du, som er paa Naade rig,
Giv Israel nu snart at kjende dig!

2 O Jakob, kom1 kom ind, dig med at fryde!
Du vredes, at din Broder Naade fik;
Du ude staar–din Fader til dig gik,
Og bad dig kjærlig Glæden med at nyde,
Fordi din tabte Broder fundet er;
O se, vor Fader har os begge kjær!

3 O Jesus Krist, vi til den Dag os glæde,
Da Jakobs Hus skal sørge bitterlig,
Og se tildig, hvis Blod de tog paa sig,
Og over dig, den Gjennemstungne, græde.
O Kristus, kom din egen Æt ihu!
Thi Israels Gjenløser kaldes du.

4 Man ser endnu til denne Dag, de Arme
Adspredte overalt paa Jorden gaa;
Dit Blod, som deres Fædre tog sig paa,
Forfølger dem, Naar vil du dig forbarme,
Saa det dem vorder til Velsignelse?
Min Herre og min Gud, naar skal det ske?



Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #723

Author (attributed to): Nils Holm

(no biographical information available about Nils Holm.) Go to person page >

Text Information

First Line: Naar giver du, O Frelser, os den Glæde
Author (attributed to): Nils Holm
Source: "Harpen"
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)

Kirkesalmebog #d398

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #723

Suggestions or corrections? Contact us



Advertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.