Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Naar giver du, O Frelser, os den Glæde

Naar giver du, O Frelser, os den Glæde

Author (attributed to): Nils Holm
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Naar giver du, o Frelser, os den Glæde,
At hilse i vor Faders Hus igjen
Vor Broder, som i Vantro vandrer hen,
Og i din Menighed ei vil indtræde?
Miskund dig du, som er paa Naade rig,
Giv Israel nu snart at kjende dig!

2 O Jakob, kom1 kom ind, dig med at fryde!
Du vredes, at din Broder Naade fik;
Du ude staar–din Fader til dig gik,
Og bad dig kjærlig Glæden med at nyde,
Fordi din tabte Broder fundet er;
O se, vor Fader har os begge kjær!

3 O Jesus Krist, vi til den Dag os glæde,
Da Jakobs Hus skal sørge bitterlig,
Og se tildig, hvis Blod de tog paa sig,
Og over dig, den Gjennemstungne, græde.
O Kristus, kom din egen Æt ihu!
Thi Israels Gjenløser kaldes du.

4 Man ser endnu til denne Dag, de Arme
Adspredte overalt paa Jorden gaa;
Dit Blod, som deres Fædre tog sig paa,
Forfølger dem, Naar vil du dig forbarme,
Saa det dem vorder til Velsignelse?
Min Herre og min Gud, naar skal det ske?Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #723

Author (attributed to): Nils Holm

(no biographical information available about Nils Holm.) Go to person page >

Text Information

First Line: Naar giver du, O Frelser, os den Glæde
Author (attributed to): Nils Holm
Source: "Harpen"
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)

Kirkesalmebog #d398

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #723

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements