During our last fund drive a donor said this: "Covid-19 rules prevent us from singing during my husband's burial service, so we will play the tune while we read the printed words or hum along with the music." Needless to say, this testimony struck us and stuck with us. We never know on any given day how Hymnary.org will be a blessing to people, but we know that around the world, the site is making a powerful difference in the lives of many.

Thanks to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful.

To donate online, please use the Calvin University secure giving site. If you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546.

What though my joys and comfort die?
The Lord my savior liveth.
What though the darkness gather round?
Songs in the night he giveth.

(My Life Flows On In Endless Song)

Naar Verden med sin Gl'de sviger

Naar Verden med sin Gl'de sviger

Author: Dorothe Engelbretsdatter
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Naar Verden med sin Glæde sviger,
Naar Lykken ikke altid ler,
Naar Kors af alle Hjørner kiger,
Og stirrende ind til mig ser,
Da veed jeg ingen bedre Naad,
End fly til Jesus med min Graad.

2 Han skjønner bedst min ringe Evne,
Og ser, jeg er af vek Natur,
Langt mere, end jeg selv tør nævne,
Jeg skrøbelige Kreatur;
Jeg er dog kun som bare Støv,
Og bævrer ofte som et Løv.

3 Sit Løfte vil han aldrig rygge,
Om han iblandt end bøier mig,
Des krummer' Træ, des bedre Krykke,
Des mere han saa faderlig
Vil kue Kjøbets syndig Kvist,
Des bedre naar jeg Himlen hist.

4 Thi vil jeg mine Tanker svinge
Til dig, som i det Høie bor,
At mine Sukke lydt skal klinge
Hen op i Helligdommens Kor;
Til Paradis jeg længse bær,
Og jeg er træt af Livet her.

5 Men Verdens Pile mig ei skræmme,
Hvor hart den Buen spænde vil,
Hvad kan al Verdens Pine klemme
Mod Glæden, som er oventil?
Een Dag hos dig er bedre Kaar,
End snæve her i tusind Aar.

6 Der skal min Tro med glæde lønnes,
Og alle Taarer tørres af,
Og mine døde Ben skal grønnes
Som Arons Kjep og Mandel-Stav;
Da kan jeg Herrens Aasyn se,
Og veed af ingen Verdens Ve.

7 Mit Hjerte du, o Jesus, lede
Til dig, som jeg begjærer helst!
For Jakob var din Trøst tilrede,
Han saa dig, og hans Sjæl blev frelst;
Hvo dig maa se et Øieblik,
Forglemmer snart al Verdens Skik.

8 Paa Berget skued ikkun Peder
Et Glimt af denne Fryde-Færd,
Straks ønsker han og trolig beder
At maatte gjøre Bolig der,
Hvad mon han synes nu derved,
Hvis Sjæl er i den Herlighed?

9 Hvor ypperlig har Moses glimret,
Saa snart han dig i syne fik?
Stor Klarhed af hans Aasyn tindred,
Da du hos ham paa Berget gik,
Thi af din glans blev han opfyldt
Som Aftensky af Solen gyldt.

10 O, kunde Moses da saa skinne,
Som saa dig kun den korte Tid,
Langt mere jeg, naar jeg skal trine
I Himlen for dit Aasyn blid,
Og se dig, Livsens klare Sol,
At sidde paa din Ærestol!

11 Mod alle Sorger kan det trøste,
At du er mig en naadig Gud,
Om da mit Hjerte vilde briste,
Om Livets Lys ret nu gik ud,
Saa er dog Sjælen fuld af Fryd,
Og venter paa Basunens Lyd.

12 Hvor sødt skal mine Øine blunde
I Graven med god Ro og Mag
Fra alle Verdens Kvide-Stunde,
Og hvil indtil Dommedag,
Til Røsten sører mig det Bud:
Staa op, du Døde, kom herud!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #472

Author: Dorothe Engelbretsdatter

(no biographical information available about Dorothe Engelbretsdatter.) Go to person page >

Text Information

First Line: Naar Verden med sin Gl'de sviger
Author: Dorothe Engelbretsdatter
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d405

TextPage Scan

Kirkesalmebog #472

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #472

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #472

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.