Naglet til et Kors paa Jorden

Representative Text

1 Naglet til et Kors paa Jorden
Hænger under Vredens Torden
Himlens Herre og Guds Søn,
Selv den eviggode Fader
Ham i Kvalene forlader,
Hører tiende hans Bøn.

2 Ak, hvor ængstet og bedrøvet,
Indtil Døden høit bedrøvet
Er den ømme Frelsers Sjæl!
Vredens fulde Kalk uddrikke
Maa han, skal han, ellers ikke
Naaes hans Agt og Synd'res Vel.

3 Hvo kan tænke paa den Smerte
Uden med at saaret Hjerte,
Om endog en Synder led?
Men her led den Evighøie,–
Smelt, mit Hjerte, græd, mit Øie,
Ak, her lider Hellighed!

4 For al Verdens Syndebrøde
Maatte Jesus pinlig bøde,
Taale Spot og Saar og Baand,
Og tilsidst al Livets Kilde
Maatte ogsaa dø, og vilde,
Segned og opgav sin Aand.

5 Gode Frelser, kan jeg taale
Kraften af en Guddoms-Straale,
O, saa send den oven ned!
Tænd mig, at jeg maa, jeg Arme,
Fuld af Aand og hellig Varme
Kjende al din Kjærlighed!

6 O, lad aldrig nogensinde
Korsets Træ mig gaa af Minde,
Som dig, Frelsens Fyrste, bar!
Men lad Kors og Død og Smerte,
Tale, raabe i mit Hjerte,
Hvad min Frelse kostet har!

7 Hjælp, at jeg min Synd begræder,
Og mig altid varsomt glæder
Ved min Fred og Salighed!
Kjøbt jeg blev, dit Navn ske Ære!
Dyrekjøbt–ak, lad det være
Varsel for mig ved hvert Fjed!

8 Af din Naade giv mig Kræfter,
At jeg al Tid maa herefter,
Det, jeg lever, leve dig!
Dig, som døde, lad mig leve,
Leve dig, som bød mig leve
Ved den Død, du led for mig!

9 Ja, Forsoner, lad mig være
Ofret dig til Tak og Ære,
Helliget dit Velbehag!
Sonet ved den Død, du døde,
Skal jeg dig frimodig møde
Da paa hin den store Dag.

10 Nu, Forbarmer! jeg det haaber,
Mens jeg af det dybe raaber:
Herre Jesus, styrk min Tro!
Naar mit Legem dødt henfalder,
Styrk min Sjæl, idet du kalder
Den til Pardiests Ro!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #332

Author: Jacopone da Todi

Jacobus de Benedictis, commonly known as Jacopone, was born at Todi in Umbria, early in the 13th century, his proper name being Jacopone di Benedetti. He was descended from a noble family, and for some time led a secular life. Some remarkable circumstances which attended the violent death of his wife, led him to withdraw himself from the world, and to enter the Order of St. Francis, in which he remained as a lay brother till his death, at an advanced age, in 1306. His zeal led him to attack the religious abuses of the day. This brought him into conflict with Pope Boniface VIII., the result being imprisonment for long periods. His poetical pieces were written, some in Italian, and some in Latin, the most famous of the latter being "Cur mundu… Go to person page >

Translator: B. G. Sporon

(no biographical information available about B. G. Sporon.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d407

TextPage Scan

Kirkesalmebog #332

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #332

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #207

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #332

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d290

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.