Dit upp

När mitt hjärta

Tune: [När mitt hjärta]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 När mitt hjärta
Trött af smärta,
Ögat mörkt af tåreregn,
Ifrigt längar, Beder, trängtar
Upp til Salems lugna hägn,
O! da glömmer jag mitt ve
Vid att blott dit uppåt se.

2 O, mit öra
Re'n kan höra
Män'skors röst bland änglars ljud.
Högt det klingar,
Skaran bringar
Evig lofsång upp till Gud.
O,hur gärna då min själ
Säger världen sitt farväl!

3 Edens ljufva
Milda drufva
Skådor jag, den lifsens frukt;
Och de söta Rosor möta
Mig re'n här med ljuflig lukt.
Lifvet här i jordens stoft
Får så evighetens doft.

4 Lammets klara brudeskara
Ser jag midt i paradis;
Sällt de vandra
Med hverandra
Under Herrens lof och pris.
Smala väg och korta strid,
O, hur ändas du i frid!

5 Jesu käre,
Du beskäre
Där den fröjd, som intet stör!
Se de dina, Hvilken pina
Världens tvång dem ännu gör!
När, o ljufve brudgum när
Tar du mig ur fängslet här?


Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #55

Text Information

First Line: När mitt hjärta
Title: Dit upp
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #55

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.