"Jesus är min"

Nu är min träldom slut

Tune: [Nu är min träldom slut]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Nu är min träldom slut,
Jesus är min!
Nu får jag hvila ut,
Jesus är min!
Jag länge ej för stod
Rät akta Jesu blod,
Fast han gjort saken god,
Jesus är min!

2 Jag nu förstår Guds råd,
Jesus är min!
Vi frälsas blott af nåd,
Jesus är min!
I honom har jag frid
Midt under kamp och strid
Min korta pröfvotid,
Jesus är min!

3 O, hvilken skatt jag fått,
Jesus är min!
Det är så gods, så godt,
Jesus är min!
Väl har jag daglig brist,
Men bördan har jag mist,
Ty den tog Jesus Krist,
Och han är min.

4 Nog må jag fröjda mig,
Jesus är min!
Helt han mig gifvit sig,
Jesus är min!
Han, som mig löst en gång,
Han är min sol och sång
Midt under tidens tvång.
Jesus är min!

5 Farväl med all min nöd,
Jesus är min!
Välkommen ock, o död,
Jesus är min!
Snart bor jag i Guds stad,
Ack nåd i högsta grad!
Jag är så glad, så glad,
Jesus är min!

6 Farväl med synd och lag,
Jesus är min!
Välkommen domedag,
Jesus är min!
Välkommen evighet
Nu har jag säkerhet
Och evig salighet:
Jesus är min!

7 Här och i himlens höjd
Jesus är min!
Nämn mig ej annan fröjd,
Jesus är min!
Han är min slaighet;
Nu och i evighet
Hvilar min frid på det:
Jesus är min!Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #67

Text Information

First Line: Nu är min träldom slut
Title: "Jesus är min"
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #67

Suggestions or corrections? Contact us