Den stora gåfvan

Nu evigt väl, nu evigt väl!

Tune: [Nu evigt väl, nu evigt väl!]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Nu evigt väl, nu evigt väl!
Nu är jag hjärtligt nöjd.
Här har nu hvarje män'skosjäl
En skänk från himlens höjd,
Som mer än tusen världar är:
Guds egen Son, vår border kär!
Nu är jag hjärtligt nöjd.

2 Nu skall med allting blifva väl!
Trots alla jordens qval.
Om mig försmäkta kropp och själ
I tidens jämmerdal,
Har jag på himlens tron en bror,
Då blir altt väl – min tröst är stor;
Jag är af hjärtat nöjd.Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #41

Text Information

First Line: Nu evigt väl, nu evigt väl!
Title: Den stora gåfvan
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #41

Suggestions or corrections? Contact us