Nu hjælp Gud, som hjælpe kan!

Nu hjælp Gud, som hjælpe kan!

Author: J. S. Sehested
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Nu hjælp Gud, som hjælpe kan!
Hjælp, o milde Gud og Fader,
At jeg Synd og Ondskab hader
Og med christelig Forstand
Dig, o Himlens Herre, priser,
Som af Intet Alt har skabt!
Uden du mig Hjælp beviser,
Er dit Kreatur fortabt.

2 Jeg vil denne Morgenstund
Til dit Navns fuldkomme Ære
Dig et ydmygt Offer bære,
Og med Hjerte, Sind og Mund
Dig for al din Godhed takke;
Ja jeg vil min Pligt bete,
Naar det vil ad Aften lakke,
Skal det atter villig ske.

3 Tak for din Barmhjertighed,
Tak for Miskundhed og naade,
Som er uden Maal og Maade,
Tak for Alt, hvis mig er sket!
Tak for Legemet og Livet,
Tak for Sjæl, Fornuft og Sands,
Tak for Alt, hvis mig er givet
Under Troens Lys to Glands!

4 Ak, hvor mangen tusind Gang
Har jeg selv mig styrt' i Fare,
Strax har Satan spændt sin Snare
Mig at gjøre Veien trang;
Er dog ved din Hjælp udganget,
At den Sjæleplager ei
Mig med al sin list har sanget
Paa den brede Syndevei.

5 Mine Synder ere fler,
End jeg selv forstaar at sige;
Aldrig ser jeg, Gud, dit Rige,
Uden det af Naade sker;
Lig de andre Syndens Taaber
Har jeg agtet Synd for Spil;
Nu min Trøst er, det jeg haaber,
At min Jesus hjælpe vil.

6 Milde Jesu, Davids Søn,
Søde Jesu, Broder kjære!
Kom, og mig din Hjælp beskjære,
Og bønhør min Vemods Bøn!
O, du trygge Saliggjører,
Du Guds Lam, Immanuel,
Troens Byrste og Anfører,
Kom, og frels min syndig' Sjæl!

7 Kom, o gliv hos mig i Dag,
At jeg arme, grove Synder
Intet mod Guds Bud begynder
Men befordrer dit Behag!
Du kan naadelig beskjærme
Mig ved Troens stærke Magt,
At sig intet Ondt kan nærme
For din trygge Englevagt.

8 Kom, o værdig Halligaand!
Kom, tag ind mit Hjertes Sæde,
Bliv, i hvor jeg er, tilstede,
lad mig føle Troens Brand!
Hermed vil jeg nu beslutte
Og i Jesu Christi Navn,
Til jeg ser min Døds Minutte,
Søge Salighedens Gavn.


Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #470

Author: J. S. Sehested

(no biographical information available about J. S. Sehested.) Go to person page >

Text Information

First Line: Nu hjælp Gud, som hjælpe kan!
Author: J. S. Sehested
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #470

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d298

Suggestions or corrections? Contact us