O at jeg havde tusind munde

Representative Text

1 O, at jeg havde tusind Munde,
Og tusind Tunger i hver Mund,
O, at jeg efter Ønske kunde
Udaf mit Hjertes dybe Grund
Ret prise Gud, som det sig bør,
For alt det gode, han mig gjør!

2 Tak være dig, min fromme Fader,
Til evig Tid for Liv og Sjæl,
Tak ske dig for, hvad du tillader,
Og sender til mit sande Vel,
For alt, hvad mig til Nytte staar,
Saa vidt som Solens Straaler gaar!

3 Hvis Omhu er det, som mig favner,
Og lader hvile i sit Skjød?
Hvo gjør at jeg slet intet savner,
Hvo giver mig mit daglig Brød?
Du, du, o Herre Zebaot,
Mig overøser med alt Godt!

4 Min søde Jesus, dig ske Ære,
At du af idel Miskundhed
Mod mig saa naadig vilde være,
Mig ved din Død og blodig Sved
At redde ud af Satans Garn,
Og mig antage til dit Barn!

5 Ei mindre Lov og Tak og Ære,
O Helligaand, dig ydes bør,
Som ved din Trøst og Himmellære
Mig til en Livsens Arving gjør;
Hvis der er noget Godt i mig,
Det jo alene er af dig.

6 Fra spæde Ungdoms første Dage
Har det behaget dig, min Gud,
Igjennem Surt og Sødt at drage
Min Sjæl fra Verdens Lyster ud;
Jeg midt i al min Nød blev var,
At du selv Omhu for mig bar.

7 Hvi skulde jeg da ei med Glæde
Bestandig love Herrens Navn,
Og midt i Modgangs Vande kvæde
Hans Pris, som er min Sjæle Havn!
Om Himlens Hvælving end faldt ned,
Jeg ikke blinkede derved.

8 Thi vil jeg mig paa Andagts Vinge
Fra Jordens tunge Klode op
Med alle Sjælens Kræfter svinge
Imod den høie Himmel-Top,
Og raabe: Gud, evindelig
Ske Tak op Pris og Ære dig.

9 Med Sang paa Sang jeg dig vil ære,
Saa længe Tungen rører sig;
Jeg vil dig Takke-Offer bære,
Saa længe Hjertet slaar i mig,
Naar Munden ei er mer istand,
Jeg stammer sukke, hvad jeg kan.

10 Ak, tag imod, hvad jeg kan bringe
Af Lov og Pris fra Jorderig!
I Himlen skal det bedre klinge,
Naar jeg er bleven Engle lig,
I høie Kor jeg synger da
Dig Evigheds Halleluja!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #514

Translator: F. Rostgaard

(no biographical information available about F. Rostgaard.) Go to person page >

Translator: B. K. Kaas

(no biographical information available about B. K. Kaas.) Go to person page >

Author: Johann Mentzer

Mentzer, Johann, was born July 27, 1658, at Jahmen, near Rothenburg, in Silesia, and became a student of theology at Wittenberg, In 1691 he was appointed pastor at Merzdorf; in 1693 at Hauswalde, near Bischofswerda; and in 1696 at Kemnitz, near Bernstadt, Saxony. He died at Kemnitz, Feb. 24, 1734 (G. F. Otto's Lexicon . . . Oberlausizischer Schriftsteller, ii., 581; ms. from Pastor Richter of Kemnitz, &c). He was a great friend of J. C. Schwedler, of Henrietta Catherine von Gersdorf, and of N. L. von Zinzendorf, all hymnwriters, and all his near neighbours. He was himself greatly tried in the furnace of affliction. He wrote a large number of hymns, over 30 of which appeared in the various hymnbooks of his time. Many of them, especially t… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)

Kirkesalmebog #d436

TextPage Scan

Kirkesalmebog #514

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #514

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #342

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #514

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d316

Suggestions or corrections? Contact us