O bönestund, så skön och dyr

Representative Text

1 O bönestund, så skön och dyr,
Då jag från jordens sorger flyr
Och inför Fadern lägga får
Hvad helst som mig af nöden står!
Hur ofta, af bekymren böjd,
Jag bad och återfick min fröjd,
Och frestarns snara sönderbrast,
Blott jag til bönen gick med hast.

2 O ljufva stund, så rik och skön,
Då jag får bära fram min bön
För honom, hvilken trofast är
Och ger mig nåd, blott jag begär!
Hos honom söker jag min ro
Och sätter til hans ord min tro;
Så bjöd han mig den stund så skøn,
Då jag till honom gick i bön.

3 O ljufva bönetimma, må
Jag om din tröst ej miste gå,
Tills ifrån Nebobergets höjd
Jag skädar in i himlens fröjd
Och kastar köttels klädnad af
Och fattar lifvet, Herren gaf!
Då ropar i sin flykt min själ:
Du ljufva bönestund, farväl!Source: Lutherförbundets Sångbok #S36

Author: W. W. Walford

William W. Walford, a blind preacher of England, is the author of the hymn beginning "Sweet hour of prayer." This hymn first appeared in print in the New York Observer September 13, 1845. The contributor who furnished the hymn says: "During my residence at Coleshill, Warwickshire, England, I became acquainted with W. W. Walford, the blind preacher, a man of obscure birth and connections and no education, but of strong mind and most retentive memory. In the pulpit he never failed to select a lesson well adapted to his subject, giving chapter and verse with unerring precision, and scarcely ever misplacing a word in his repetition of the Psalms, every part of the New Testament, the prophecies, and some of the histories, so as to have the r… Go to person page >

Text Information

First Line: O bönestund, så skön och dyr
English Title: Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer
Author: W. W. Walford
Meter: 8.8.8.8 D
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)

Barnvannens Lyra #d80

Lill Basunen, Innehallande Andliga Sanger #d72

TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S36

Soendagsskol-Bok, innehallande, Liturgi, Laesordning, och Sanger #d203

Page Scan

Söndagsskolbok #156

Suggestions or corrections? Contact us