So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

O Gud, jeg vil dig prise

Representative Text

1 O Gud, jeg vil dig prise,
At du fra Liv og Sjæl
Har villet Ondt afvise
Og mig bevaret vel,
Saa jeg har trygt i dig
Saa rolig kunnet sove,
Og Intet turde vove
At friste eller skade mig.

2 O Herre, mig og bevare
I Dag fra Angst og Nød,
Fra onde Folk og Fare
Og fra en hastig Død,
Fra Synd, Ulykke og Skam,
Fra Avind, Klammer og Vrede,
Fra utugt og slemme Sæder,
Fra Vandsnød og Ildebrand!

3 O naadige Gud og Herre!
Jeg hjertelig beder dig,
Du ville mig naadig være,
At jeg mig Kald med Flid,
Som du har befalet mig,
I sand Gudsfrygt forretter,
Og aldrig dine Bud forgjætter,
Men haaber fast paa dig.

4 Min Tro lad mig beholde
Indtil min sidste End',
Og faderlig opholde
Vaade mit Hus og Hjem,
At jeg i al min Tid
For mig og de Arme kan have
Din gode Velsignelse og Gave,
Og takke dig hjertelig!

5 For alting jeg dig beder:
Regjer mit Hjerte og Sind,
At jeg paa Himmeriges Glæde
altid haver tanken min';
At jeg ei nogen Tid
Med Gjerrighed betages
Eller med Omhu plages
For dette Forfængelig'.

6 Ophold mig her i Live,
Som det behager dig,
Men lad mig kun vist blive
En Arving til Himmerig,
Saa er jeg vel tilfræds,
Om jeg end her skal lide
Fattigdom, Sorrig og Kvide,
Ja Forfølgelse allesteds.

7 O Herre, und mig at ende
Men bedske Levnetstid
Med Græde fra dette Elende,
Det beder jeg, Fader blid,
Og naar jeg skal sove hen,
Lad mig da salig henfare,
At jeg med Guds Børns Skare
Kan glad opstaa ingjen.

Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #473

Author: Bartholomaüs Ringwaldt

Bartholomew Ringwaldt was born at Frankfort-on-the-Oder, in 1530, and was a Lutheran pastor at Langfield, in Prussia, where he died, 1598. His hymns resemble Luther's in their simplicity and power. Several of them were written to comfort himself and others in the sufferings they endured from famine, pestilence, fire and floods. In 1581, he published "Hymns for the Sundays and Festivals of the whole Year." --Annotations of the Hymnal, Charles Hutchins, M.A. 1872.… Go to person page >

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: O Gud, jeg vil dig prise
Author: Bartholomaüs Ringwaldt
Translator: Anonymous
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #473

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d325

Suggestions or corrections? Contact us