O, Gud ske Lov for Fødsel ny

O, Gud ske Lov for Fødsel ny

Author: Anonymous
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 O, Gud ske Lov for Fødsel ny,
Af Vand og Land i Daaben,
Hvor Synden sank som tunge Bly,
Og Himlens Dør blev aaben,
Hvor jeg blev lagt i Herrens Favn
Og fik det himmelskjønne Navn:
Guds Barn og Jesu Broder.

2 O søde Daab, o Himmelbad!
Jeg kom til dig saa ussel,
Men jesus mødte mig saa glad
Og skjulte al min Blusel;
Ham selv jeg til en Klædning fik,
Og i hans Blod og Død jeg gik
Herind i Naadens Arme.

3 O rene flod,o Livets Brønd,
O Paradisets Egne1
Al anden Kilde er kun Dynd
Og Skarn mod dig at regne;
I dig har Gud en Virkning lagt,
For hvilken Satans hele Magt
Forfærdes maa og falde.

4 Det bør dog tages vel iagt
Og holdes høit i Ære:
Dit Levnet om din Daabes Pagt
Bor altid Vidne bære,
At det af Dyder skinne kan
Og prise Gud for Naadens Stand
I alle dine Dage.

5 Saa lad da ingen Satans List
BerOver dig det Gode,
Men vær en deilig Himmelkvist
Og frugtbar Jesu Pade,
Der svarer til dit Kristennavn,
At du din Daabes Frugt og Gavn
Kan her og evig nyde.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #711

Author: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: O, Gud ske Lov for Fødsel ny
Author: Anonymous
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)

Kirkesalmebog #d451

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #711

Suggestions or corrections? Contact us