O hjertekjære Jesus Krist

O hjertekjære Jesus Krist

Author: Søren Jonassøn
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 O hjertekjære Jesus Krist,
Som frelste os fra Satans List!
Du som et fromt, uskyldigt Lam
Led Hjertens Angst og Verdens Skam,
Og endelig ned Korsets Død
Forløste mig fra evig Nød.

2 Jeg takker dig af Hjertens Grund
For Pinen din saa mangelund,
Og beder dig ydmygelig,
Du til min Synd forlade mig,
For hvilken du, o Jesus sød,
Er slagen, saaregjort til Død!

3 Lad, sødeste Immanuel,
Din Død ei spildes paa min Sjæl!
Din Dødsens Kamp o blodig Sved
Lad komme mig til Salighed,
Dit Fængsel og de haarde Baand
Fri mig af mine Fienders Haand!

4 Din blodig Ryg, de Torner Nag,
Ja Spyt og Spot og Hug og Slag,
Dit tunge Kors, din haarde Død
Lad trøste mig i Dødsens Nød,
At Sjælen udaf dine Saar
En Lægedom mod Synden faar.

5 Lad mig betænke al min Tid
Din Død, og takke dig med Flid!
Din Værdskyld lad husvale mig,
At du mig frelste naadelig
Fra Synd, Død Djævel, Helveds Ild
Til Himmeriges Glæde mild!

6 Og naar den Time kommer da,
At Sjælen her skal skilles fra,
Da staa med mig, o Jesus Krist,
Og vogt mig vel for Fiendens List,
At han med al sin Vold og Svig
Ei noget skal formaa mod mig!

7 Jeg er din Arv og Eiendom,
Som du har søgt saa saare om,
Du haver kjøbt mig med dit Blod,
Som du paa Korset flyde lod;
Thi kan du ei forlade mig,
Al min Fortrøstning staar til dig!

8 Jeg dig befaler, Jesus sød,
Min Sjæl i Vold i Liv og Død;
Tag den, din Eiendom, i Agt
Mod Helvedes og Satans Magt!
Nu renset ved dit Blod saa rød
Annam du den udi dit Skjød!

9 At Frelst fra denne Jammerdal
Den lukkes ind i Himlens Sal,
Bered for de Udvalgtes Kor
I Ære, Glans og Glædes stor,
Hvor Gud jeg evig skue skal
Og takke blandt Guds Børne-Tal.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #337

Author: Søren Jonassøn

(no biographical information available about Søren Jonassøn.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d464

TextPage Scan

Kirkesalmebog #337

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #337

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #415

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #337

Suggestions or corrections? Contact us