Den troendes lycka

O! hvad din härlighet är stor

Tune: [O! hvad din härlighet är stor]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 O! hvad din härlighet är stor,
Du kristna själ, re'n här på jord,
Du, som på Herren Jesus tror
Och hvilar endast vid hans ord;
Du, som från synden vändt dig om,
Försonat dig med herren Gud,
Som blott och bar till Jesus kom
Och blef så klädd uti hans skrud.

2 Af Guds natur delaktiggjord,
Du har i himmelen din lott,
Och vid din rike Herres bord
Du har det redan ganska godt.
Om tron är svag, om världen ler,
du är doch lika säll ändå;
Och den där ögon har han ser
Och gläds, att Herren ställt det så.Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #71

Text Information

First Line: O! hvad din härlighet är stor
Title: Den troendes lycka
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #71

Suggestions or corrections? Contact us