O jag vet ett land

O jag vet ett land långt från sorg och strid

Tune: [I din ungdoms vår dig åt Jesus giv]
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 O, jag vet ett land
Längt frän sorg och strid,
Där hos Gud är idel ostörd frid.
Där vid flodens rand
Lifvets träd ock stå
Med en härlig tolffald frukt uppå
Detta sköna land är Guds vänners land,
Ja, mitt eget sälla fadersland,
Detta sköna land är Guds vänners land,
Ja, mitt eget sälla fadersland.

2 O, hvad fullhet där,
O, hvad salighet,
Där af natt ej dagen mera vet!
Ingen död där är,
Och i är stor
Lammet, Lammet midt ibland dem bor.
Detta sköna land är Guds vänners land,
Ja, mitt eget sälla fadersland,
Detta sköna land är Guds vänners land,
Ja, mitt eget sälla fadersland.

3 Hvad ej öga sett,
Hvad ej öra hört,
Ej i mänskohjärta än sig rört,
Det har Gud beredt
Dem i hemmet där,
Som af hjärtat honom älska här,
Detta sköna land är Guds vänners land,
Ja, mitt eget sälla fadersland,
Detta sköna land är Guds vänners land,
Ja, mitt eget sälla fadersland.

4 Detta sälla hem
Jesus vann åt mig,
Här han här gick korsets tunga stig.
O Jerusalem!
Målet för mitt hopp,
Snart för mig din "pärleport" slås opp.
Detta sköna land är Guds vänners land,
Ja, mitt eget sälla fadersland,
Detta sköna land är Guds vänners land,
Ja, mitt eget sälla fadersland.

Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #198

Text Information

First Line: O jag vet ett land långt från sorg och strid
Title: O jag vet ett land
Language: Swedish
Refrain First Line: Detta sköna land
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #198

Page Scan

De Ungas Sångbok #234

Suggestions or corrections? Contact us