O Jesus, for din Pine

O Jesus, for din Pine

Author: Anonymous
Published in 2 hymnals

Representative Text

Synderen:
1 O Jesu, for din Pine
Og for din uskyldige Død
Forlad mig Synderne mine,
Fri mig fra den evige Død.

Jesus:
2 Kom hid, o Synder elende,
Mens du bekjender dig,
Jeg vil mig til dig vende,
Sku du mit Ansigt blid!

Synderen:
3 Jeg har saa grovelig syndet
Og altid fortørnet dig,
Jeg kunde mig ikke omvende,
Før du nu straffede mig.

Jesus:
4 Den Straf, som du nu lider,
Er ikkun legemlig,
Jeg dig dermed indbyder,
Tro mig det visselig.

Synderen:
5 Skulde jeg mig altid raade,
Da negted' jeg, Gud er til,
Derfor er det mig stor Vaade,
At du mig spæge vil.

Jesus:
6 Tænk paa den elendige Pine,
Ja Jammer og evige Død,
Som Djævelen skjænke sine
I Helvedes evige Glød!

Synderen:
7 Jeg skulde mig ellers hovmode
Over alle, paa Jorden bok,
Som Paafuglen af sine Fjedre
Og Løven af Styrke og Mod.

Jesus:
8 At du est kommen, des glæder
Jeg mig med Fader og Aand;
Al Englenes Skare leder
dig i det forjættede Land.

Synderen:
9 Af David, peter og Andre
Har jeg Exempel for mig,
At jeg skulde til dig gange;
O Jesu, hjælp du mig!

Jesus:
10 Være sig, at du over alle
En synder i Verden farst,
Du ma mig Frelser kalde,
Forlad dig paa mig fast!

Synderen:
11 Anden Vei kan jeg ei gange,
Om jeg skal Himmerig faa,
End til dig som en fattig Fange,
Lad mig din Glæde naa!

Jesus:
12 Du kan ikke sige med Rette,
O Synder, sandelig,
At jeg nogen Synder forgjetter,
Som kommer af Hjertet til mig.

Synderen:
13 Nei, nei, o søde Jesu,
Det haver jeg aldrig hørt;
Du hjælper alle af Møde,
derfor er jeg til dig ført.

Jesus:
14 At Mennesken' blive fordømte,
Er Aarsagen ikke hos mig;
thi jeg mit Ord laderlyde:
Kommer alle, kommer til mig!

Synderen:
15 Lad mig nu blive med alle
Din Arving, Himmerig,
Som dig af Hjertet paakalde,
O Christe, evindelig!

Jesus:
16 Saa sandelig som jeg leder
Med Fader og Helligaand,
Skal du min Arving være
I det forjættede Land.

Synderen:
17 Nu haver jeg Seier fanget,
Lov ske den gode Guds Søn,
Som hørere en Synder saa bange!
Gud giv' os den evig' Løn!Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #370

Author: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: O Jesus, for din Pine
Author: Anonymous
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #370

Suggestions or corrections? Contact us