O Jesus, fra det Høie

O Jesus, fra det Høie

Author: Ludvig M. Bjørn
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 O Jesus, fra det Høie
Hid vende du dit Fjed,
Lad Naade for dit Øie
Ske vort Forsamlingsted.
O, Herre, kom at tage
Dit Sæde i vor Kreds,
Da krones vore Dage,
Da er vi fuldt tilfreds.

2 Ei Sten paa Sten der findes
Af Zions Tempels Pragt,
Ak, vel vi alle mindes
Hin Naadetids Foragt!
Ak, du vort Hjerte drage
ved Ordets tille Magt,
At aldrig vi skal tabe
Vor Daabes dyre Pagt!

3 O Herre, vær vor Styrke,
Led os paa rette Sti,
Lær os dig ret at dyrke,
lad Trængsel gaa forbi.
Her ved dit Huses Tærskel,
Der slaa vi os til Ro,
Herfra til Livets Færdsel
Gaa vi med styrket Tro!

4 Mit Hjerte, det skal sjunge
Til Herrens Miskunds Pirs,
Min Røst skal høres runge
Til Herrens paradis!
Thi Ynk for os sig rørte
I Herrens milde Sind;
Fra fremmed Sti han førte
Os til Gudsfolket ind!

5 Se, Porten nu er aaben,
O Brødre, Søstre kom!
Ak, hører Jesu naaden
Fra Himlens Helligdom;
Ei Nogen staa tilbage,
Men fly fra VredensDom,
Du Stærke, støt den Svage,
Og begge sammen kom!

6 Med Lov og Tak vi mindes,
Du Frelser, for os bad,
At Intet maatte findes,
Som skiller Hjerter ad!
Kom, Haand i Haand vi vandre
Den store Pilgrimsgang,
Indtil vi med hverandre
Istemme Lammets Sang.

7 O, snart, o snart han kommer,
Vor Sjæles Brudgom hid
Og gjør en liflig Sommer,
Af al vor Nød og Strid.
Med Jubel vi da ile
Ad Perleporten skjøn,
Hos Gud vi finde Hvile
I Huset hos hans Søn!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #681

Author: Ludvig M. Bjørn

Ludvig Marinus Biorn, was born in Moss, Norway, September 7, 1835. His father was minister in the state c hurch of Norway, and some of his ancestors held high military and ecclesiastical postions in Slesvig. Biorn became a student at the University of Norway in 1855, graduating as a theological candidate in 1861. The following year he emigrated to America, being called as pastor by the congregation of the Norwegian Synod in Manitowac county, Wisconsin. Here Rev. Biorn met all the hardships incident to pioner life. The war, too, added to the difficulty. Company F, of the Fifteenth Wisconsin Regiment, was mostly taken from his congregation. In 1879 he removed to Goodhue County, to the congregations of Land and Minneola. The year before the cr… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)

Kirkesalmebog #d482

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #681

Suggestions or corrections? Contact us