O lytter til, I Folk

O lytter til, I Folk

Author: Hans Brorson
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 O lytter til, I Folk
I alle Verdens Riger!
Gud kalder, –stille dog,
Og mærker hvad han siger!
Al Verdens Tummel ti!
Her er en anden Klang,
Gud selv nu tale vil;
Saa hør dog til engang!

2 Han kalder ved sit Ord
Og sætter stærkt irette:
Hvor længe skal min Aand
Med eders Banart trætte?
Er jeg den store Gud,
Som eder selv har skabt,
Hvi har I da mit bud
Saa ganske glemt og tabt?

3 Din Ondskab er saa stor,
Du arme Støv paa Jorden,
Jeg kunde ramme dig
Med Ban og Skræk go Torden;
Men vil du vende om,
Jeg sværger høit derpaa,
Saa sandt jeg lever, skal
du Liv og Naade faa!

4 Begræd din Daarlighed,
At du ei ret har levet,
Saa vil jeg glemme alt
Det Onde, du har drevet;
Jeg aldrig har Behag
I nogen Synders Død;
Kom, tag din Tilflugt til
Min Naades Favn og Skjød!

5 Min Søn til Naadestol
Jeg aabenbart fremsætter,
Hans Pine, Død og Blod
Al Verdens Synd udsletter;
Hvo ret af Hjertens Grund
Paa denne Søn vil tro,
Skal aldrig blive dømt
Men finde evig Ro.

6 Min Aand den samme Tro
I hver en Sjæl skal tænde,
Som sig fra Synden vil
Med stadigt Forsæt vende,
Og derved finde Kraft
At dø al Verden af,
Og det jo mer og mer
Bestandig til sin Grav.

7 Saa lukker jeg da op
Mit søde Himmerige
Og lader vidt og bredt
Af ganske Hjerte sige:
O vender, vender om,
I Folk paa denne Jord,
Saa skal I Naade faa!
Der har I selv mit Ord.Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #373

Author: Hans Brorson

(no biographical information available about Hans Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: O lytter til, I Folk
Author: Hans Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #373

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.