Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

O mitt hjärta, det längtar

O mitt hjärta, det längtar till hemlandes frid

Tune: [O mitt hjärta, det längtar till hemlandes frid]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 O, mitt hjärta, det längtar till hemlandets frid,
Här på jorden det har ej sin ro.
till de saliga rymder, till Frälsaren blid,
Dit det sträcker sin längtan att bo.

2 Ja, där uppe får jag med en klarare blick
Skäda Jesus, min Frälsare kär,
Ty jag minnes, han sagt, då på jorden han gick,
Att Guds barn skola bli, där han är.

3 O, jag längtar att flytta till nya Guds stad,
Till det hem, som af himmelen är,
Där jag, frigjord och salig och lycklig och glad,
Får lofsjunga min Frälsare kär.

4 Här på jorden min ande så ofta har tvång,
Ty i främmande land än jag är,
Och får ofta uppstämma en klagande sång
Öfver syndafördärfvet jag bär.

5 Dock, jag glädes, at herren på jorden också
Är min skatt, ja, min sällhet, min del,
Ja, min herde, min vän, som mig leder, tills då,
Jag får intag himmelen hel.

6 Ja, han är ju min klippa, mitt bergfasta slott,
Ty ahns ord är en borgen därpå,
Och hvad han ännu vill, här skall blifva min lott,
Se så är jag ju hans dock ändå.

7 Snart från stoftet skall lösas min längtande själ
Och min ande uppsvinga till Gud.
Och åt honom, som löst mig till frihet från träl,
Skall då höjas min tacksamhets ljud.

8 Då skall stoftet ej mera betvinga min själ,
När i åskådning bytes min tro.
Då skall börjas mitt rätta, mitt eviga väl.
O, jag längtar där uppe få bo.

9 Tänk, när jag ifrån synden för evigt blir fri
Och ej otron bebor mer mitt bröst,
Hvilken sällhet och fröjd det då evigt skall bli
Att få hvila vid Frälsarens bröst!

10 Ja, till eviga friden min ande en gång
Skall uppsvinga, förklarad och skön.
Där bland saliga andarnas jublande sång
Skall uppfyllas min längtan, min bön.Source: Lutherförbundets Sångbok #S165

Text Information

First Line: O mitt hjärta, det längtar till hemlandes frid
Title: O mitt hjärta, det längtar
Meter: 12.9.12.9
Source: Sundins Sånger
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S165

Suggestions or corrections? Contact us