Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Ofvan världens ve och villa

Ofvan världens ve och villa

Tune: JESUS ÄR MIN VÄN DEN BÄSTE
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Ofvan världens ve och villa
Står Du, Herre, ren och sann,
Hög och härlig, stark och stilla,
Konung, broder, frälserman.
Tack för trofasthet i döden,
Tack för skatt, som rost ej når!
Tack för påsk dagsmorgongløden
Tack för frid i dina spår!

2 Evig frihet från det höga
Oss på dina stigar drar;
Evig ungdom ur ditt öga
Lyser i vårt hjärta klar.
Himmelsk skönhet, kraft och ära,
Mod och tro och hopp och tröst,
Kärlekskraft att bördor bUrar
Skänker oss din frälsarröst.

3 Må det märkas, att vi äga
Ungdoms fröjd, som aldrig dör –
Må vår tunga högt lofsäga,
Att förundrad värld det hör!
Må vår unga frihet brinna
Solen lik så klar och varm,
Att hvar frusen själ må finna
Vägen till din frälsarbarm!

4 Lär oss käckt, med lyftad panna
Storma mörkrets fasta slott,
Aldrig obeslutsamt stanna,
Men besegra ondt med godt!
Kärleksfullt och modigt blicke
Vi på världens kval och sär,
Och din trøst oss vederkvicke,
Hvar gång hjärtat ängsligt slår.

5 Låt oss, unga skott och grenar,
Väsa i din Faders vård,
Som oss ansar, böjer, renar
I si stora ortagård,
Så att världens blick må falla
Och i alla hjärtan svalla
Längtan efter andens makt!Source: Lutherförbundets Sångbok #S81

Text Information

First Line: Ofvan världens ve och villa
Meter: 8.7.8.7 D
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S81

Suggestions or corrections? Contact us