Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Op al den ting, som Gud har gjort

Op al den ting, som Gud har gjort

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 5 hymnals

Full Text

1 Op al den Ting, som Gud har gjort,
Hans Herlighed at prise!
Det Mindste, han har skabt, er stort,
Og kan hans Magt bevise.

2 Gik alle Konger frem paa Nad
I deres Magt og Vælde,
De mægted ei det mindste Blad
At sætte paa en Nælde.

3 Ja, alle Engles store Kraft,
Som Himmel-Scepter føre,
Har ingen Tid den Evne havt,
Det mindste Støv at gjøre.

4 Det mindste Græs jeg undres paa
I Skove og i Dale,
Hvor skulde jeg den Visdom faa,
Om det kun ret at tale!

5 Hvad vil jeg da begynde, naar
Jeg idet gjennemkiger,
Hvor mange Folk der gik og gaar
I alle Verdens Riger!

6 Hvad skal jeg sige, naar jeg ser,
At alle Skove vrimle,
De mange Fuglesving, der sker
Op under Herrens Himle!

7 Hvad skal jeg sige, naar jeg gaar
Blandt Blomsterne i Enge,
Naar Fuglesangen sammenslaar
Som tusind Harpestrenge!

8 Hvad skal jeg sige, naar mit Sind
I Havets dybe Grunde
Kun dog saa lidt kan kige ind,
Og ser saa mange Munde!

9 Hvad skal jeg sige, naar jeg vil
Saa høit, jeg kan, opkige,
Og vende alle Tanker til
Det blanke Solens Rige!

10 Hvad skal jeg sige, naar jeg ser,
Hvor Stjerneflokken blinker,
Hvor mildt enhver imod mig ler
Og op til Himlen vinker!

11 Hvad skal jeg sige, naar jeg op
Til Gud i Aanden farer,
Og ser den store Kjæmpe-Trop
Af blide Engleskarer!

12 Hvad skal jeg sige?–mine Ord
Vil ikke meget sige:
O Gud, hvad er din Visdom stor,
Din Godhed, Kraft og Rige!

13 Alt det, som haver Aande, skal
Sin Skabers Pris betegne,
Hans Lov skal fylde Berg og Dal
Og alle Verdens Egne.

14 O, priser gud paa denne Jord
Hver, som bar Sans og Tunge,
Og al den Del, i Himlen bor,
Vor Skabers Lov skal sjunge!

15 Slaar alle Folk paa denne Jord
Med Fryde-Toner sammen:
Halleluja, vor Gud er stor!
Og Himlen svarer: Amen!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #451

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: Op al den ting, som Gud har gjort
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d532
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #451
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #292Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #451Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d388
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements