Paa Gud alene

Representative Text

1 Paa Gud alene
Jeg haver sat min Lid,
Hans Ord det rene
Gjør Hjælp i rette Tid.
Mit Lov og Ære,
Mit Sind og ganske Sjæl
Og andet mere,
Som du mig midte vel,
Skal givet være
Dig Gud, Immanuel!

2 Ved Satans Liste
Hvad mig var røvet bort,
Det har du, Kriste!
Opreist i Naade stort.
Thi vil jeg give
Mig fuldt udi din Vold,
Du vil og blive
Min klippe, Sol og Skjold
I Død og Live,
O Jesu Kristus bold!

3 Und mig at tjene
Dig, kjære Herre Gud,
I Troen rene
Efter dit Ord og Bud!
Naar mig forsager
Al Verden, og er vred,
Og Sygdom plager,
Da give Taalmodighed,
Til du mig tager
Fra Verdens Usselhed!

4 Du kan mig trøste
Udi min store Nød,
Du mig forløste
Alt med din haarde Død;
Jeg skal fornemme
I Himmerig stor Trøst,
Og da forglemme
Al denne Ve og Brøst,
Naar der min Stemme
Klinger som Engle-Røst.

5 O Jesus fromme,
Min allerstørste Ro,
Lad mig ei komme
I Mørkets Hus at bo!
Løs du min Vaade
Og før mig med dig hjem,
Hjælp af din Naade,
At jeg kan komme frem
Til dit det gode
Og ny Jerusalem!

6 Der da at være
Hos dig til evig Tid
I Fryd og Ære
Med alle Helgen blid'!
Lad mig saa føre
Mit Liv i denne Dal,
At jeg kan høre,
Du venlig sige skal:
Kom du, min Kjære,
Med mig ind i min Sal!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #382

Author: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: Paa Gud alene
Author: Anonymous
Source: Unknown Danish author; found in a manuscript from 1611
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d554
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #382
M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg: Kirkesalmeboger og Almedigter af Biskop J. N. Skaar, med 79 portræter, og Kirkemusiker og Kirkemusik... #382Text
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #348Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #382Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d402
The Lutheran Hymnary Junior ... of the Norwegian Evangelical Lutheran Synod, the Evangelical Lutheran Synod and the United Norwegian Lutheran Church of America #d251
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements