Paa Jorden er en liden Hjord

Paa Jorden er en liden Hjord

Author: B. K. Aegidius
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Paa Jorden er en liden Hjord,
Som haver for sig Herrens Ord
Udi den kristne Kirke,
Men deriblandt man finde skal
Til denne Dag et ringe Tal,
Som Gud i Sandhed dyrke.

2 Hør, Menneske! dit kristen Navn
Kun da er dig til Trøst og Gavn,
Naar du som Kristen lever;
Hvi pryder du dermed din Sag,
Og gjør dog ei paa Naadens Dag,
Hvad Gud af dig udkræver?

3 Du roser dig af Daabens Pagt,
Men ilde tager du i Agt,
At du i Naaden bliver;
Endnu du ikke fare lod
Synd, Satan, Verden, Kjød og Blod,
Det Onde, du bedriver.

4 Du horer vel Guds sande Ord,
Du kommer og til Herrens Bord,
Og tager Kristi Gaver,
Men hvor er dog den søde Lugt,
Som er den bedrings gode Frugt,
De sande Kristne haver?

5 Din Bøn gaar spildt udaf din Mund,
Naar den ei gaar af Hjertens Grund
Og ud af Troens Kilde;
Dit Herre! Herre! nytter ei,
Naar du vil gaa din egen Vei,
Som er at gjøre ilde.

6 Hvor herlig er du bryllupsklædt?
Hvor er din Tro, Retfærdighed,
Og et taalmodigt Hjerte?
Hvor er dog din sagtmodig Aand,
Din Kjærlighed og Hjælpehaand
Udi din Næstes Smerte?

7 Er du end skjult for Mennesker,
Dog Herrens Øine grant dig ser,
I Vrede han dig møder;
Vil du ei lade Hykleri
Og dig fra Synden gjøre fri,
Til Helved han dig støder.

8 O, derfor søg den Herre Krist
Og vogt dig vel for Djævlens List,
Til Verden dig ei hænge;
Fornægt dig selv, korsfæst dit Kjød,
Med Bøn og Haab i Nød og Død
Søg ind til Gud at trænge.

9 O Jesus, kjære Herre Gud,
All Syndens Lyst driv fra os ud,
Oplys os allesammen!
Regjer os ved din Helligaand,
Og led os ved din Naade-Haand
Til Himlens Glæde! Amen.


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #495

Author: B. K. Aegidius

(no biographical information available about B. K. Aegidius.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d558

TextPage Scan

Kirkesalmebog #495

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #495

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #495

Suggestions or corrections? Contact us