We ask for donations here just twice a year, and this is one of those times. So, before you hit the "close" button on this box, would you consider a donation to keep Hymnary.org going? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Last month, our Hymnary website had almost 1 million visitors from around the world: people like you who love hymns. To serve our users well takes money, and we have limited sources of revenue. This fund drive is one such source.

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. From the entire Hymnary.org team, our grateful thanks.

Saligheden er os nær

Representative Text

1 Saligheden er os nær;
Op mit Hjerte, op min Tunge,
Op om Jesu Navn at sjunge,
Om hvor dyrebart det er!
Alt, hvad i mig er, fryde
Til min Frelsers Lov og Pris,
At min Nyaarssang kan lyde
Langt hen ind i Paradis!

2 O du kjære Jesu Navn!
Min Forløsnings Morgenrøde,
Paradisets Første-Grøde,
Bange Sjæles Hvilestavn,
Troens stærke Seiers-Fane,
Haabets rette Ankergrund,
Lyset paa min trange Bane,
Ja udi min sidste Stund!

3 O det søde Jesu Navn!
O det Navn foruden Lige.
O mit søde Himmerige,
O min Sjæles Redningshavn!
O mit Hjertes Lyst og Længsel,
O min søde Himmelskat,
O min Glæde in min Trængsel,
O mit Lys i Dødens Nat!

4 Jesus os til Trøst og Gavn
Dette navn har villet bære,
Men han maatte tidlig lære,
At det var et Smertens Navn;
Thi hans Blod det maatte rinde,
Da han Frelser-Navnet fik,
Og derved vor Jammers Minde
Hannem ind i Sjælen gik.

5 Derfor findes nu for mig
Dette Navn saa fuldt af Naade,
At jeg mig i al min Vaade
Derved glæder inderlig.
Maa jeg kun min Jesus nyde
Udi Troen fuldt og fast,
Skulde det mig ei fortryde,
Om end Verdens Grundvold brast.

6 O, jeg er en Synder stor!
Det er al min Navne-Ære,
Bedre kan det ikke være,
Naar jeg hører Lovens Ord.
Men fordi du, Jesus, levet,
Og min Jammer paa dig tog,
Derfor staar mit Navn indskrevet
Deilig udi Livets Bog.

7 Jeg skal op i Dommen staa,
Ind med Fryd i Himlen stige,
Herske udi Jesu Rige
Med en deilig Krone paa;
Hvide Klæder, Palmegrene,
Engledrik af Livets Flod,
Dette nyder jeg alene
For min Jesu Navn og Blod.

8 Nu det Navn, o Jesus, som
Du for mig har villet bære,
Lad det mig i Tanker være,
Hvor jeg gaar i Verden om;
Og i Dødens sidste Dvale
Lad det kvæge Sjæl og Sind,
At jeg maa om Jesus tale,
Til jeg gaar i Himlen ind!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #176

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: Saligheden er os nær
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d573

TextPage Scan

Kirkesalmebog #176

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #176

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #176

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.