Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Se, jeg er med blandt deres Tal

Se, jeg er med blandt deres Tal

Author: Birgitte K. Boye
Published in 3 hymnals

Full Text

1 Se, jeg er med blandt deres Tal,
Som engang Vidner være skal,
Naar Stjernes Lys udslukkes,
Jeg vaagne ved Vasumens Klang,
Og disse Øine skal engang
Ved Verdens Fald oplukkes!
O Syn!
Guds Lyn
Himlen tænder,
Jorden brænder,
Verdens Dommer,
Krist, Guds Søn, i Skyen kommer!

2 Men jeg skal ham som Frelser se;
O, nu forsvinder Stræk og Ve,
Nu Dødens sorte Vinger,
Maa gjerne slaa omkring min Grav,
Det legeme, som Gud mig gav,
Jeg med af Graven bringer.
Kald, Gud!
Mig ud
Af mit Gjemme!
Mig din Stemme
Skal ei strække,
Men til evig Fryd opvække.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #566

Author: Birgitte K. Boye

Birgitte was born on March 7, 1742, in Gen­tofte, Den­mark. She was the daughter of Jens Jo­han­sen. Boye mar­ried a su­preme court judge in Co­pen­ha­gen, Den­mark. She found time to study German, French and English and translated hymns into Danish from these languages. As a hym­nist, she was in­volved with Guld­bergs og Har­boes Psalm­e­bog (Ove Guld­berg’s and Lud­vig Har­boe’s Psalt­er), to which she con­trib­ut­ed 146 hymns. She al­so pro­duced "na­tion­al dra­ma­tic writ­ing." She died on Oc­to­ber 17, 1824. Sources: Julian, p. 1001 & Stulken, p. 145  Go to person page >

Text Information

First Line: Se, jeg er med blandt deres Tal
Author: Birgitte K. Boye
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d578
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #566
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #566Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements