We don't often ask for money. Just twice a year. This is one of those times. 

So, please, before you hit the "close" button on this box, would you consider a donation to keep Hymnary.org going? 

In April 2020, according to Google Analytics, our Hymnary website had roughly 1.5 million sessions from approximately 1 million users. Both numbers were up 40% from April 2019. Amazing. And what a blessing! But it is expensive to serve all of these people -- worship leaders, hymnologists, hymn lovers and more -- people like you who love hymns.

And we have limited sources of revenue. This fund drive is one critical source. 

So if you benefit from Hymnary.org, would you please consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do. 

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. 

On behalf of the entire Hymnary.org team,
Harry Plantinga

Skal Kjærlighed sin Prøve staa

Skal Kjærlighed sin Prøve staa

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Skal Kjærlighed sin Prøve staa
Da maa den til din Fiende naa,
At du er mild, naar han er vred,
Det er en kristen Kjærlighed.

2 Den Lærdom er saa besk og sur
Som Døden selv for vor Natur,
Det synes alt for tungt og svart
For Adams flintehaarde Art.

3 Dog gjelder her slet intet Nei,
Saa sandt du vil den rette Vei;
At elske dem, som elske dig,
Det kan en Hedning magelig.

4 Men Jesus taler rene Ord,
At Had i Hjertet er et Mord,
Undskyldning gjelder ikke her,
Din Fiende skal du have kjær.

5 Vil nogen side da: Jeg kan
Ei elske ret min Avindsmand,
Han vidner, at han ei forstaar,
Hvad Jesu Kjærlighed formaar.

6 Men siger du: Jeg gjerne vil,
Men finder ingen Kraft dertil,
Da løb til Jesu Vunder hen,
Saa tændes Kjærlighed igjen.

7 Lad Hjertet komme ind i Bod,
Og smelte hen i Jesu Blod,
Da bliver Kristi milde Sind
I Sjælen deilig prentet ind.

8 Naar vi med aandsoplyst Forstand
Vor Jesu Hjerte skue kan,
Hvor han for sine Fiender bad,
Da de kun stod og lo derad;

9 Naar vi betænke, hvor han gik,
Vor Sjæle-Hyrde, før han fik
Os ud af Dødens Fare rykt,
Hvor tidt og længe han har søgt;

10 Naar vi bese i Hjertets Grund
De mange svare Syndens Pund,
Som Gud saa gjerne os forlod
For Jesu Pine, Død og Blod;

11 Naar Aanden gjør os dette klart,
Da tændes udi Sjælen snart
Den stærke Kjærlighedens Brand,
At man sin Fiende elske kan.

12 Saa luestærk er Kjærlighed,
Den slaar al Verdens Ilske ned,
Og drager Sjælen ind til Gud,
Da lære vi der femte Bud.

13 O lad mig hjertens-inderlig,
Min søde Jesus, elske dig,
Og komme dig i Troen nær,
Saa faar jeg nok min Fiende kjær.


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #516

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: Skal Kjærlighed sin Prøve staa
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d582

TextPage Scan

Kirkesalmebog #516

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #516

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #304

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #516

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d420

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.