Skall jag taga vara pa min broder

Skall jag taga vara pa min broder

Published in 1 hymnal

Text Information

First Line: Skall jag taga vara pa min broder
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements