Jesu Kristi dag

Snart randas en dag så härlig och stor

Author: A. L. Skoog
Tune: [Snart randas en dag så sa härilig och stor]
Published in 5 hymnals

Audio files: MIDI

Representative Text

1 Snart randas en dag så sa härilig och stor
För alla, som älska Gud.
Dess sol aldrig skyms av skuggornas flor,
Och aldrig hörs klagans ljud.

Kör:
O härliga dag, som randas för mig!
O härliga mål på pilgrimens stig!
Min längtan och blick allt mer till dig drag,
Du härliga Jesu Kristi dag!

2 I ära och makt vår konung sig ter
Och kallar de sina hem.
Ej avstånd, ej död då skilja dem mer,
Ej synden mer plågar dem. [Kör]

3 För korset vi få en krona till lön,
För ringhet konungslig glans,
För törnbeströdd stig en boning så skon,
För svärdet en segerkrans. [Kör]

4 Vi veta ej tid, vi veta ej stund,
Då gryningen inne är.
Vi veta likväl på sanningens grund,
Att frälsningens dag är när. [Kör]

Source: The Cyber Hymnal #15506

Author: A. L. Skoog

Skoog, Andrew L. (Gunnarskog, Sweden, December 17, 1856 [sic]--October 30, 1934, Minneapolis, Minnesota). Evangelical Covenant. Son of pietists. Tailor's apprentice at 10. Family emigrated to St. Paul, Minn., when Andrew was 13. Only formal music training was 12 lessons on a melodeon. Organist, choir director, and Sunday School superintendent in Swedish Tabernacle, Minneapolis, 1886-1916. Co-editor of hymnals: Evangelii Basun I & II, 1881-1883; Lilla Basunen, 1890; and Jubelklangen, 1896. Was in editorial committee of Covenant's first three hymnals: Sions Basun, 1908; De Ungas Sångbok, 1914; and Mission Hymns, 1921. Editor and publisher of Gittit 1892-1908, a monthly choir journal with music; a series of ten bound volumes of choir selectio… Go to person page >

Text Information

First Line: Snart randas en dag så härlig och stor
Title: Jesu Kristi dag
Author: A. L. Skoog
Language: Swedish
Refrain First Line: O, härliga dag
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #15506

Include 4 pre-1979 instances
Suggestions or corrections? Contact us