Den stora hemligheten

Som Farao med all sin här

Tune: [Som Farao med all sin här]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Som Farao med all sin här
I Röda hafvet dränktes,
Så all den synd i världen är, –
Ack hör och lär! –
I Jesus blod nedsänktes.

2 Som gnistan, kastad i ett haf,
Strax slocknar och försvinner,
Så all vår synd gick där i qvaf,
Fick där sin graf,
Att mer man den ej finner.

3 Nu är det skedt – och världen står
Från all sin synd otalig
Så frälst, att blott med tron hon går
Til Lammets sår,
Är hon på stunden salig.

4 Se, detta är den hemlighet,
Som ingen mer på jorden
Än blott den trogne riktigt vet;
En annan det
Ej ser – och ser dock orden.

5 Nu är ock jag af världen en
Och tror på Jesu pina,
Ty är jag i hans klädnads sken
Helt hvit och ren
Från alla synder mina.

6 Om synd och satan i mitt kött
Än skulle grufligt rasa,
Jag i hans skygd, som för mig dött,
Skall hvila sött
Och ej för döden fasa.Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #15

Text Information

First Line: Som Farao med all sin här
Title: Den stora hemligheten
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #15

Suggestions or corrections? Contact us