Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Tack vare dig, Jesus, min Frälsare god

Tack vare dig, Jesus, min Frälsare god

Tune: HVAR ÄR DU?
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Tack vare dig, Jesus, min Frälsare god,
För plågor och ve, du erfarit,
Tack, Jesus, för allt, som du villigt utstod:
Förtappad, fördömd har jag varit,
Men du har mig löst från fördärfvet!

2 Ditt kval blef min sällhet, di död blef mitt lif,
Ditt kors blef min ära, och fägnad,
Ditt blod blef min rening; dig, Jesus, ock gif,
Åt mig som försvar och som hägnad
I döden och yttersta domen!

3 Låt ingen, låt ingen uti denna värld,
O Jesus, mig bort från dig draga,
Ej satan, ej döden, ej världslifvets flärd!
Du, jesus, må ensam behaga
Det hjärta, som dyrt du har vunnit!

4 Snart aftonen skymmer och natt faller på
Och mödornas lif får sin ände:
Min Frälsare blid, du ej glömme mig då,
Men hjälpe från detta elände
Till glädjen i himmelens boning!

5 I Jesus jag lefver, i Jesus jag dör,
Min Jesus mitt allt är och blifver,
Ty Jesus ur döden till lifvet mig för
Och himmelska arfvet mig gifver:
Lof ske dig, o mildaste Jesus1Source: Lutherförbundets Sångbok #S154

Text Information

First Line: Tack vare dig, Jesus, min Frälsare god
Meter: 11.9.11.9.9
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S154

Suggestions or corrections? Contact us