Tena sambatra sy maha-te ho tia

Author: J. Rakotonirainy

(no biographical information available about J. Rakotonirainy.) Go to person page >

Text Information

First Line: Tena sambatra sy maha-te ho tia
Author: J. Rakotonirainy
Language: MalagasyAdvertisements