Til ende aaret haster

Representative Text

1 Til Ende Aaret haster,
Min Gud, har jeg det brugt?
Har jeg forsaget Laster
Og agtet Naadens Tugt?
Er jeg, som blev bedaget
I Tidens Skolegang,
Til bedre Liv opdraget,
Og gaar en Himmelgang?

2 Har Kors go Modgang bøiet
Mig efter Herrens Sind?
Blev jeg i Gud fornøiet,
Hans Vilje ogsaa min?
Gaar jeg kun, hvor han kalder,
Tiltager jeg hvert Fjed
I Visdom som i Alder
Med Syn for Evighed?

3 Guds Miskundhed har undet
Mig Livet, Fred og Sans;
Men har den mig og vundet,
Saa Hjertet kun blev hans?
O, fulgte jeg ham efter,
Som bød at elske hver,
Og brugtes mine Kræfter
Til Gavn for Mennesker?

4 O Gud, hvo er jeg Arme,
Du førte hidindtil?
I Naade dig forbarme,
Og vær mig Synder mild!
Tilgiv de spildte Tider,
I de fremfarne Aar,
Og hjælp, at vel jeg skrider
Det Løb, som forestaar.

5 End lever mangen Synder,
Som spildte Naadens Tid,
Som ender og begynder
Med Aaret syndig Id!
O Daarer, I, som dvæle
At søge Naadens Skat,
Nu kræves eders Sjæle
Maaske i denne Nat!

6 Om Tid er end tilbage,
Kun Tidens Herre ser,
Han tæller vore Dage,
Og ordner, hvad det sker.
Sig derfor ei: I Morgen!
O Synder, kom ihu,
Du har for den ei Borgen,
Du eier kun et Nu.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #167

Author: J. J. Lund

(no biographical information available about J. J. Lund.) Go to person page >

Tune

PASSION CHORALE (Hassler)

The tune HERZLICH TUT MICH VERLANGEN has been associated with Gerhardt's text ["O Haupt voll Blut und Wunden"] since they were first published together in 1656. The tune's first association with a sacred text was its attachment in 1913 [sic: should read 1613] to Christoph Knoll's funeral text "Herzl…

Go to tune page >


Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)

Evangeli harpe #383

Kirkesalmebog #d620

TextPage Scan

Kirkesalmebog #167

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #167

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #101

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #167

Suggestions or corrections? Contact us