Till Betlehem!

Representative Text

1 Till Betlehen nu vi skynda,
Till stalet, det låga, vi gå
Och se barnet underbara,
Som hvilar i krubban på strå.

2 Där ser jag, o hvilket under,
Det barnet, som oss blifvet födt,
Där den sonen oss är gifven,
Där ordet som kläddes i kött.

3 Ej guld, ej rökverk och myrra
Jag har att dig gifva, o nej.
Men ur väl det är, o Herre:
Af mig du begär det ju ej!

4 Men ett jag vet du vill hafva,
Ett enda som fr¨jdar din själ,
Och det är mitt arma hjärta:
Den gåfvan behagar dig väl.

5 Så tag då, Herre, mitt hjärta,
Kom själf att där blifva och bo
Låt ock mig hos dig, o Jesus,
Få hvila beständigt i ro.Source: Lutherförbundets Sångbok #S110

Author: Joel Blomqvist

Blomqvist, Joël. (Stockholm, Sweden, November 15, 1840--October 30, 1930, Kullarstad, Sweden). Swedish Free Church Movement. Upholsterer by trade, lay preacher and singer. Colporteur for Uppsala City Mission, 1874-1878. Wrote about 400 hymn texts in the pietistic tradition and almost as many tunes. Published several hymn collections including Sabbatsklockan, 1877-1878, and Fridstoner, 1879-1882. Edited musical periodical, Fridsrösten, 1884-1886. His works are representative of the Rosenian revival period. Author of "Heavenly Father, Hear My Supplication," (Helige Fader, böj ditt öra neder), "Heavenly Spirit, Gentle Spirit" (Himladuva, Ande ljuva), "Praise the Lord, All Praise and Blessing" (Loven Herren, ty att lova), and "Sabbath Day o… Go to person page >

Text Information

First Line: Till Betlehem nu vi skynda
Title: Till Betlehem!
Author: Joel Blomqvist
Meter: 8.8.8.8
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S110

Suggestions or corrections? Contact us