Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Udi min angst og Nød

Udi min angst og Nød

Translator: H. Ravn
Published in 5 hymnals

Full Text

1 Udi min Angst og Nød
Til dig, o Herre sød,
Jeg søger hen og haster,
Min Sorg paa dig jeg kaster,
Ulykken af du vender,
Det staar i dine Hænder.

2 Bedrøver mig min Synd,
Som er saa mangelund,
Jeg vil dog ei forsage,
I alle mine Dage,
Paa Kristus vil jeg haabe,
Til hannem al Tid raabe.

3 Og kommer snart min Død,
Det Vinding er i Nød,
Mit Liv mon Kristus være,
Jeg vil mig ham forære;
Jeg dør i Dag, i Morgen,
Mig frelser Gud af Sorgen.

4 O Herre Jesus Krist,
Du bar min Pine vist
Paa Korset, der du døde
For mig med største Møde,
Mig Salighed at hente,
Thi maa jeg Himlen vente.

5 Amen i allen Stund
Jeg syng'r af Hjertens Grund;
Den Helligaand os føre,
Og vore Hjerter røre,
At vi her allesammen
Dig prise altid! Amen!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #224

Translator: H. Ravn

(no biographical information available about H. Ravn.) Go to person page >

Text Information

First Line: Udi min angst og Nød
Translator: H. Ravn
Source: Unknown German author
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d631
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #224Text
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #143Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #224Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d450
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements