Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Vi takke dig, o Gud, vor Fader kjære

Vi takke dig, o Gud, vor Fader kjære

Author: M. Banke
Published in 5 hymnals

Full Text

1 Vi takke dig, o Gud, vor Fader kjære,
Som skabte Himmelens og Jordens Hære,
Og skikked det altsammen os til Baade
Udaf din Naade!

2 Vi takke ogsaa dig, o Jesus milde,
At du fra Synd og Satans Rige skilte
Os med dit Blod, din Død og haarde Pine
Og Vunder dine!

3 Vi takke dig, o Helligaand, for dette,
At du vil os i Kristi Samfund sætte,
Gjenføde, helliggjøre, undervise,
At Gud vi prise!

4 Dig, hellige Trefoldighed, ske Ære!
Du vilde Liv og Sjæl med ordet nære,
At vi ei maa forgaa i syndens Kvide,
Ihvad vi lide!

5 Mæt og vort Legeme med daglig Føde,
Fri os fra Dyrtid, Hunger, Tørst og Møde,
Giv os din Naade, at vi dig maa love
For saadan Gave!

6 Dig Ære være, Gud, for alt det gode,
Din Miskund og usigelige Naade,
Som du beviser mod os allesammen!
Lov ske dig! Amen.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #450

Author: M. Banke

(no biographical information available about M. Banke.) Go to person page >

Text Information

First Line: Vi takke dig, o Gud, vor Fader kjære
Author: M. Banke
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain; Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d653
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #450
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #291Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #450Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d460
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements