Vor Herre Jesus Krist, Guds Søn

Vor Herre Jesus Krist, Guds Søn

Author: Ulrik V. Koren
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Vor Herre Jesus Christ, Guds Søn,
Kom Verdens Synd at bære,
Beviste sin Naade mod Menneskens kjøn
Med sine Jertegn og Lære;
Thi løbe til ham af alle Land
Baade Unge ot Gamle, Kvinde og Mand,
Vilde Hjælp af hannem have.

2 Saa komme der da Forældre frem,
havde deres smaa Børn at føre,
Begjæred', at han vilde værdes dem
For sin Barmhjertighed røre;
Saa tog han dennem udi sin Favn,
Lagde Hænderne paa dem til deres Gavn,
Han monne dem og velsigne.

3 Heraf Forældre, baade Kvinde og Mand,
Kunne alle se og lære,
At de til Christ, vor Frelsermand,
Deres smaa Børn kunne frembære;
De det ingenlunde forsømme maa,
Om de Guds Vrede ville undgaa
Og evig Straf kvit blive.

4 Vore Børn skulle vi til Jesum Christ
Ved Daaben først frembære,
Som er et Naade-Tegn forvist,
At han dem mild vil være,
Tilgive dem al deres Synd,
I hvilken de fødes af Mand og Kvind',
Vil dem til Lemmer annamme.

5 Dernæst vi ogsaa ved vor Bøn
Smaa Børn til Gud skulle føre,
Begjære, at han vilde for sin Søn
Dem med den Helligaand røre,
Dem styre og lede i al Forstand,
Fri dem fra det dem skade kan,
Saa de maa salige blive.

6 Derefter vi og med christeligt Tugt
Skulle Bøn til Gud frembære,
I Guds Frygt dem opføde smukt
Til hans Lov, Pris og Ære,
Til Dyd og Lærdom holde dem frem
Og ingen Forargelse give dem,
For Vanart dennem og strasse.

7 Vi sige dig Lov og evig Pris,
O Gud, vor Fader kjære,
Som Ægsteskabs-Standen Ære bevis,
At den maa frugtbar være
Og have af Børn stor Glæde og Gavn,
Derved at prise dit hellige Navn
For dine Velgjerninger alle.

8 Dig takke vi, Herre jesu Christ,
Som Børn beviste den Ære,
At lægge dem op alt til dit Bryst;
Du os regjere og lære,
At vi ret bære vore Børn til dig,
Optugte dem vel og christelig,
Forargelse dennem ei give!

9 Du ville dem og for din Godhed
Ved dine Engle bevare
Fra Djævelen, deres Fiende led,
Som sætter for dem sin Snare;
Lad ham med dem ei fange Magt,
men lad dem tænke paa den Pagt,
De med dig i Daaben gjorde!

10 Bevar os alle fra Synd og Last,
At vi ei fra dig vige,
Men blive hos dig i Troen fast,
Med Børn saa Himmeriges rige!
Dig ske Lov, Pris og Herlighed,
Med Faderen i Evighed,
Og med den Helligaand!

Amen.


Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #9

Author: Ulrik V. Koren

Born: December 22, 1826, Bergen, Norway. Died: December 19, 1910, Decorah, Iowa. Buried: Washington Prairie Lutheran Church, Decorah, Iowa. Koren has been called the "patriarch of Norwegian-American Lutherans." He graduated from the University of Christiana in 1852; helped found Luther College in Decorah, Iowa, and Luther Seminary in St. Paul, Minnesota; and received a doctorate of divinity from Concordia Theological Seminary, St. Louis, Missouri, in 1903. He served as pastor of the Washington Prairie congregation in Iowa, and president of the Norwegian Synod (1894-1910). The king of Norway made him a Commander of the Order of St. Olaf for his achievements. His works include: Synodens Salmebog, 1874 --www.hymntime.com/tch/ Go to person page >

Text Information

First Line: Vor Herre Jesus Krist, Guds Søn
Author: Ulrik V. Koren
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #9

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d469

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.