Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Vor Jesu milde Hyrderøst

Vor Jesu milde Hyrderøst

Author: A. Wright
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Vor jesu milde Hyrderøst
LOd over bjerg og Dale;
Et Frelsens Budskab, fuldt af Trøst,
Som Hjertet kan husvale,
I Ørken toned' ud:
"Vend om, kom hjem til Gud
Fra syndens brede Vei,–
Nu Gud fordømmer ei
Den, som i Troen kommer!"

2 Vi hOrte Røsten–Taarne flød;
Thi Gud sig lod forbarme
Og frelste fra en evig DOd
Os tabte, dømte Arme.
Han fødte ved fit Ord
Og Daab en liden Hjord,
Og samler den nu i
Sin Kirkes Faaresti
Til Næring og til Hvile.

3 Til denne Samling byde vi
Enhver velkommen være,–
De, som paa Orkens Taaresti
Med Jesus Korset bære,
V"r og velkommen hid
For her en liden Tid
I Kirkens Skygge fro
At styrkes i den Tro,
Som Gud ved Ordet virker!

4 O, hellige Treenighed,
Velsigne dette Møde!
Forstyr den Sikres falske Fred,
Væk aandelige Døde!
Trøst alle, som gjør Bod,
Med Jesu dyre Blod!
Fordriv den falske Aand,
Styrk Troens svage Haand,
Lad Kjærligheden brænde!

5 Lad Ordets rene Lære sand
Hos os og Bore blive,
Udbred dets Lys i alle Land,
Din sande Kirke give
En stadig Skriden frem,
Indtil i Himlens Hjem
Du salmer os, som tro,
Fra Kedars usle Bo
Til evig Glæde! Amen.

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #713

Author: A. Wright

(no biographical information available about A. Wright.) Go to person page >

Text Information

First Line: Vor Jesu milde Hyrderøst
Author: A. Wright
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)

Kirkesalmebog #d664

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #713

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements