Wonderful Is Jesus

Wonderful is Jesus, who died on Calvary

Author: B. B. Edmiaston
Tune: [Wonderful is Jesus, who died on Calvary]
Published in 1 hymnal

Author: B. B. Edmiaston

(no biographical information available about B. B. Edmiaston.) Go to person page >

Text Information

First Line: Wonderful is Jesus, who died on Calvary
Title: Wonderful Is Jesus
Author: B. B. EdmiastonAdvertisements