During our last fund drive one donor said this: "I love hymns ... If you asked for money, it means you need it! Please keep the work going. And please, accept my widow's mite. God bless you."

She was right. We only ask for money twice a year, and we do so because we need it.

So, before you close this box and move on to use the many resources on Hymnary.org, please prayerfully consider whether you might be able to make a gift to support our work. Gifts of any amount are appreciated, assist our work and let us know that we have partners in our effort to create the best database of hymns on the planet.

To donate online via PayPal or credit card, use the Calvin University secure giving site (https://calvin.quadweb.site/giving/hymnary).

If you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546.

And to read more about big plans for Hymnary, see https://hymnary.org/blog/major-additions-planned-for-hymnary.

77. Guds barns enhet

1 I kära Guds barn, I som troslifvet öfven,
Hur är det med kärleken? Pröfven, ack pröfven!
Säg, ären I ett genom kärlekens band,
Och brister det bandet ej sönder ibland?
Ack sedan I låtit med Gud er försona,
Må Herren för söndringens ande er skona.
Ty brist uti kärlek är brist uti trona.

2 Jerusalem är vår gemensamma moder,
Och hvarje dess barn är en syster, en broder:
Vi hafva ju alla, du skingrade hop,
En Fader, en Ande, en gro och ett dop.
Ack, mätte Guds kuarlek rätt börja tt brinna,
Så skulle all split och all tvedräkt försvinna,
Och Kristus, vår konung, mer rum bland oss finna!

3 Vår förstfödde broder han älskar oss alla
Och blygs ej – o under! att "bröder" oss kalla.
Han ser ej på gåfvornas olika glans,
Han ser blott på ett: om man verkligt är hans.
Vi äro ju hans för att älska hvarandra,
Men ej för att misstor och döma och klandra
De kära Guds barn, som till himlen ock vandra.

4 Nej, bröder i Kristus! till eder vi ropa:
Ack, låtom oss innerligt hålla tillhopa,
Ej blygas för kristus, hur ringa han är
Uti de föraktade lemmarna här!
Ack, må vi förenas, så gamla som unga,
Att barnsligt och gladt med ett hjärta, en tunga.

5 Hvad jag har, o broder, är dig, ju och gifvet,
Ty båda vi undfått det eviga lifvet:
Till himlen står bägges vår längtan och törst;
Och hvar och en ville väl vara där först.
Dock äro vi nöjde att ännu förbida,
Men lider en lem, nog må alla då lida,
Och fr¨jodas en lem, må den fröjden gå vida.

Text Information
First Line: I kära Guds barn, I som troslifvet öfven
Title: Guds barns enhet
Language: Swedish
Publication Date: 1891
Tune Information
Name: [I kära Guds barn, I som troslifvet öfven]
Composer: O. Ahnfelt
Key: B♭ MajorSuggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.