Andeliga Sånger (3. upplagan)

Editor: Oscar Ahnfelt
Arranger: Albert Lindström
Publisher: Fosterlands-Stiftelsens Förlags-Expedition, Stockholm, 1891
Language: Swedish
Notes: Full texts may be found in the text only version
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
1Här kommer en främling från fjärran ort[Här kommer en främling från fjärran ort]TextPage Scan
2Vik ej ur mitt hjärta[Vik ej ur mitt hjärta]TextPage Scan
3Gud ske lof, min vän han blifvit[Gud ske lof, min vän han blifvit]TextPage Scan
4Hvad helst här i världen bedröfvar min själ[Hvad helst här i världen bedröfvar min själ]TextPage Scan
5Guds barn jag är![Guds barn jag är!]TextPage Scan
6Jag arma barn, som litet har erfarit[Jag arma barn, som litet har erfarit]TextPage Scan
7I en djup, oändlig skog[I en djup, oändlig skog]TextPage Scan
8Ängsliga hjärta, upp ur din dvala[Ängsliga hjärta, upp ur din dvala]TextPage Scan
9Väl mig, nu till borgen jag hunnit[Väl mig, nu till borgen jag hunnit]TextPage Scan
10När den arma jordens tid förgår[När den arma jordens tid förgår]TextPage Scan
11Tänk, när en gång den dimma är försvunnen[Tänk, när en gång den dimma är försvunnen]TextPage Scan
12O land, du sälla andars land[O land, du sälla andars land]TextPage Scan
13Min själ nu lofve, prise Herren[Min själ nu lofve, prise Herren]TextPage Scan
14Öppet står Jesu förbarmande hjärta[Öppet står Jesu förbarmande hjärta]TextPage Scan
15Som Farao med all sin här[Som Farao med all sin här]TextPage Scan
16Jag nu den pärlan funnit har[Jag nu den pärlan funnit har]TextPage Scan
17Hvi suckar, hvi klagar jag här?[Hvi suckar, hvi klagar jag här?]TextPage Scan
18Med Gud och hans vänskap, hans Anda och ord[Med Gud och hans vänskap, hans Anda och ord]TextPage Scan
19Lofsjungom Herren Jesu kärlek[Lofsjungom Herren Jesu kärlek]TextPage Scan
20O Jesus, din dufva hon har ingen ro[O Jesus, din dufva hon har ingen ro]TextPage Scan
21Jag vet ett land af idel ljus[Jag vet ett land af idel ljus]TextPage Scan
22Hvad det blir godt att landa[Hvad det blir godt att landa]TextPage Scan
23När mörker vårt hjärta betäcker[När mörker vårt hjärta betäcker]TextPage Scan
24Du kan icke tro, ack, men käre så hör[Du kan icke tro, ack, men käre så hör]TextPage Scan
25Det skedde för mig[Det skedde för mig]TextPage Scan
26Nu lof och pris! jag vet ej mer[Nu lof och pris! jag vet ej mer]TextPage Scan
27[Jag har en vän, så huld, så mild, så talig][Jag har en vän, så huld, så mild, så talig]Page Scan
28På nåden i Guds hjärta[På nåden i Guds hjärta]TextPage Scan
29Hos kristna städ glänser det invärtes lifvet[Hos kristna städ glänser det invärtes lifvet]TextPage Scan
30Jag har fått bud; min tid, mitt prof är slut[Jag har fått bud; min tid, mitt prof är slut]TextPage Scan
31Jag är främling, jag är en pilgrim[Jag är främling, jag är en pilgrim]TextPage Scan
32O, jag vet en gång[O, jag vet en gång]TextPage Scan
33Hvad är den kraft, hvad är den makt[Hvad är den kraft, hvad är den makt]TextPage Scan
34Ack visste du, som nu dig måste böja[Ack visste du, som nu dig måste böja]Page Scan
35[Hvarhelst vi mötas, frågar du][Hvarhelst vi mötas, frågar du]Page Scan
36Just som jag är – ej med ett strå[Just som jag är – ej med ett strå]TextPage Scan
37[Den skönast ros har jag funnit][Den skönast ros har jag funnit]Page Scan
38Uppstånden är Kristus, gudomliga lif![Uppstånden är Kristus, gudomliga lif]TextPage Scan
39[Allt är nu redo! Si, Gud har utgifvit][Allt är nu redo! Si, Gud har utgifvit]Page Scan
40Allt hvad oss Adam i fallet ådragit[Allt hvad oss Adam i fallet ådragit]TextPage Scan
41Nu evigt väl, nu evigt väl![Nu evigt väl, nu evigt väl!]TextPage Scan
42Våga dig Dristelig[Våga dig Dristelig]TextPage Scan
43Hem jag längtar! Ack härute[Hem jag längtar! Ack härute]TextPage Scan
44O, hvad salighet Gud vill skänka[O, hvad salighet Gud vill skänka]TextPage Scan
45[Ack kära så säg, huru slapp du så väl][Ack kära så säg, huru slapp du så väl]Page Scan
46[Ack saliga stunder, som Jesus oss ger][Ack saliga stunder, som Jesus oss ger]Page Scan
47[Just som du är, i brist af allt][Just som du är, i brist af allt]Page Scan
48O Jesus Krist, jag är ditt lamm[O Jesus Krist, jag är ditt lamm]TextPage Scan
49Jag behöfver dig, o Jesus! ty har blott synd i mig[Jag behöfver dig, o Jesus! ty har blott synd i mig]TextPage Scan
50En vän framför andra, min Frälsare huld[En vän framför andra, min Frälsare huld]TextPage Scan
51O, du min Immanuel![O, du min Immanuel]TextPage Scan
52Pilgrim, såg mig, hvar är grafven?[Pilgrim, såg mig, hvar är grafven?]TextPage Scan
53Herre, fördölj ej ditt ansikte för mig[Herre, fördölj ej ditt ansikte för mig]TextPage Scan
54Låt mig gå[Låt mig gå]TextPage Scan
55När mitt hjärta[När mitt hjärta]TextPage Scan
56[O, att jag][O, att jag]Page Scan
57Till Herren jag bad, att han ville föröka[Till Herren jag bad, att han ville föröka]TextPage Scan
58O Jesus, sköt du om min själ[O Jesus, sköt du om min själ]TextPage Scan
59Skulle jag en kristen vara[Skulle jag en kristen vara]TextPage Scan
60I djupet af mitt hjärta[I djupet af mitt hjärta]TextPage Scan
61Vak upp, vak upp, hör på, ack hör ett budTextPage Scan
62Ho är en sådan Gud som vår?[Ho är en sådan Gud som vår?]TextPage Scan
63Hur salig är den lilla flock[Hur salig är den lilla flock]TextPage Scan
64[Jag behöfver Dig, o Jesu, ty i mig bor intet godt][Jag behöfver dig, o Jesu, ty i mig bor intet godt]Page Scan
65Förlossningen är vunnen i Jesu Kristi blod[Förlossningen är vunnen i Jesu Kristi blod]TextPage Scan
66[Välsignad, min trofaste Herre och Gud][Välsignad, min trofaste Herre och Gud]Page Scan
67Nu är min träldom slut[Nu är min träldom slut]TextPage Scan
68[Nu är jag glad och hjertligt nöjd][Nu är jag glad och hjertligt nöjd]Page Scan
69Lof, pris och tack jag nu vill sjunga[Lof, pris och tack jag nu vill sjunga]TextPage Scan
70Om dagen vid mitt arbete jag tänka vill på dig[Om dagen vid mitt arbete jag tänka vill på dig]TextPage Scan
71O! hvad din härlighet är stor[O! hvad din härlighet är stor]TextPage Scan
72Har jag dig, o Jesus, blott, hvad skall jag önska mer?[Har jag dig, o Jesus, blott, hvad skall jag önska mer?]TextPage Scan
73Hvarför sucka, hvarför klaga[Hvarför sucka, hvarför klaga]TextPage Scan
74[Min nåd är dig nog][Min nåd är dig nog]Page Scan
75Så mörke är ej natt, så hård är ej nöd[Så mörke är ej natt, så hård är ej nöd]TextPage Scan
76Jesus, tag mitt arma hjärta[Jesus, tag mitt arma hjärta]TextPage Scan
77I kära Guds barn, I som troslifvet öfven[I kära Guds barn, I som troslifvet öfven]TextPage Scan
78O, att den elden redan brunne[O, att den elden redan brunne]TextPage Scan
79Jerusalem, Jerusalem, som ofvantill är byggdt[Jerusalem, Jerusalem, som ofvantill är byggdt]TextPage Scan
80Hvar är du? Hvar är du? Hvart skynder du hän[Hvar är du? Hvar är du? Hvart skynder du hän]TextPage Scan
81Är det ödsligt och mörkt och kallt [Är det ödsligt och mörkt och kallt]TextPage Scan
82Förgäfves ropar den redan dömde[Förgäfves ropar den redan dömde]TextPage Scan
83[Blyges du för Herren Jesus, för Hans kors och masterstig?][Blyges du för Herren Jesus, för Hans kors och masterstig]Page Scan
84[Jag har en viktiga fråga, en fråga just till dig][Jag har en viktiga fråga, en fråga just til dig]Page Scan
85Gud, min Gud, ack, var mig nådig[Gud, min Gud, ack, var mig nådig]TextPage Scan
86[Jag irrade länge än hit och än dit][Jag irrade länge än hit och än dit]Page Scan
87[Ack, allt hvad som fordom en vinning oss var][Ack, allt hvad som fordom en vinning oss var]Page Scan
88Ack, salig, ack salig den själen, som tror[Ack, salig, ack salig den själen, som tror]TextPage Scan
89Vi sökte väl ro, och vi sökte väl frid[Vi sökte väl ro, och vi sökte väl frid]TextPage Scan
90[Jesus, låt din rädda dufva][Jesus lät din radda dufva]Page Scan
91[Nu bort med allt, som ängslar och allt, som trycker mig!][Nu bort med allt, som ängslar och allt, som trycker mig]Page Scan
92Jesus, du mitt "fasta slott"[Jesus, du mitt "fasta slott"]TextPage Scan
93Hör jag rätt, o Jesus, har du blifvit[Hör jag rätt, o Jesus, har du blifvit]TextPage Scan
94[På Herrans ord var trygg. Mot allt ditt tycke][På Herrans ord var trygg. Mot allt dit tycke]Page Scan
95[Är det sannt, att Jesus är min Broder][Är det sannt, att Jesus är min Broder]Page Scan
96Härlig är solen i sin makt[Härlig är solen i sin makt]TextPage Scan
97Långt bortom öknens heta sand[Långt bortom öknens heta sand]TextPage Scan
98Jag har ett hem [Jag har ett hem]TextPage Scan
99Hemma, hemma få vi hvila efter slutad kamp och strid[Hemma, hemma få vi hvila efter slutad kamp och strid]Page Scan
100Jag har en Fader i det fadersland[Jag har en Fader i det fadersland]TextPage Scan

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.