So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

1. I Jesu Navn

1 I Jesu Navn
Skal al vor Gjerning ske,
Om det skal komme os till noget Gavn,
Endes ei med Spot og Ve.
Al den Idræt,
Som begyndes i det,
God Lykke og Fremgang faar,
Indtil den Maalet naar,
At det Gud til Ære sker,
Og dernæst til os henser,
Hvori al vor Velfærd staar.

2 I Jesu Navn
Vi ville prise Gud,
Han Lykke give vil dertil og Gavn,
Efterdi det er hans Bud,
Han haver gjort
Store Ting ved sit Ord,
Og ved sin Arm saa stærk
Høipriselige Værk,
Thi hør os i allen Tid
Hannem prise med stor Flid;
Hvo, sam frygter Gud, det merk!

3 I Jesu Navn
Vi leve vil og dø.
Om vi da leve, vorder det vort Gavn,
Om vi dø, vort Gavn maa ske.
I Jesu Navn,
Ham till Ær' og os til Gavn,
Skal vi igjen opstaa,
Og i Guds Rige gaa,
Hvor vi da med Lyst og Fryd
Skulle se Guds Aasyn blid,
Og den evig' Ære faa.

Text Information
First Line: I Jesu Navn
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Til Indgang; Entrance; Kirken (11 more...)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us