I Jesu navn Skal al vor gjerning ske

I Jesu navn Skal al vor gjerning ske

Author: J. Frederiksen
Published in 4 hymnals

Full Text

1 I Jesu Navn
Skal al vor Gjerning ske,
Om det skal komme os till noget Gavn,
Endes ei med spot og Be.
Al den Idræt,
Som begyndes i det,
God Lykke og Fremgang faar,
Indtil den Maalet naar,
At det Gud til Ære sker,
Og dernæst til os henser,
Hvori al vor Belfærd staar.

2 I Jesu Navn
Bi ville prise Gud,
Han Lykke gibe vil dertil og Gavn,
Efterdi det er hans Bud,
Han haver gjort
Store Ting bed sit Ord,
Og bed sin Arm saa sterk
Høipriselige Berk,
Thi hør os i allen Tid
Hannem prise med stor Flid;
Hvo, sam frygter Gud, det merk!

3 O Jesu navn
Bi leve vil og dø.
Om vi da leve, vorder det vort Gavn,
Om vi dø, vort Gavn maa ske.
I Jesu Navn,
Ham till Ær', os till Gavn,
Skal vi igjen opstaa,
Og i Guds Rige gaa,
Hvor vi da med Lust og
Fryd Skulle se Guds Aasyn blid,
Og den evig; Ære faa.

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #1

Author: J. Frederiksen

(no biographical information available about J. Frederiksen.) Go to person page >

Text Information

First Line: I Jesu navn Skal al vor gjerning ske
Author: J. Frederiksen
Source: Latinsk fra omkr. Aar 800; Latin, 800
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d278
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #1Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d195
The Lutheran Hymnary Junior ... of the Norwegian Evangelical Lutheran Synod, the Evangelical Lutheran Synod and the United Norwegian Lutheran Church of America #d126
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements