Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

I Jesu navn Skal al vor gjerning ske

I Jesu navn Skal al vor gjerning ske

Author: J. Frederiksen
Tune: I JESU NAVN
Published in 7 hymnals

Representative Text

1 I Jesu Navn
Skal al vor Gjerning ske,
Om det skal komme os till noget Gavn,
Endes ei med Spot og Ve.
Al den Idræt,
Som begyndes i det,
God Lykke og Fremgang faar,
Indtil den Maalet naar,
At det Gud til Ære sker,
Og dernæst til os henser,
Hvori al vor Velfærd staar.

2 I Jesu Navn
Vi ville prise Gud,
Han Lykke give vil dertil og Gavn,
Efterdi det er hans Bud,
Han haver gjort
Store Ting ved sit Ord,
Og ved sin Arm saa sterk
Høipriselige Verk,
Thi hør os i allen Tid
Hannem prise med stor Flid;
Hvo, sam frygter Gud, det merk!

3 I Jesu Navn
Vi leve vil og dø.
Om vi da leve, vorder det vort Gavn,
Om vi dø, vort Gavn maa ske.
I Jesu Navn,
Ham till Ær', os til Gavn,
Skal vi igjen opstaa,
Og i Guds Rige gaa,
Hvor vi da med Lyst og Fryd
Skulle se Guds Aasyn blid,
Og den evig' Ære faa.

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #1

Author: J. Frederiksen

(no biographical information available about J. Frederiksen.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)

Kirkesalmebog #d278

TextPage Scan

Kirkesalmebog #1

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #1

Text

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #103

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #1

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d195

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements