I Jesu navn Skal al vor gjerning ske

I Jesu navn Skal al vor gjerning ske

Author: J. Frederiksen
Tune: I JESU NAVN
Published in 7 hymnals

Representative Text

1 I Jesu Navn
Skal al vor Gjerning ske,
Om det skal komme os till noget Gavn,
Endes ei med Spot og Ve.
Al den Idræt,
Som begyndes i det,
God Lykke og Fremgang faar,
Indtil den Maalet naar,
At det Gud til Ære sker,
Og dernæst til os henser,
Hvori al vor Velfærd staar.

2 I Jesu Navn
Vi ville prise Gud,
Han Lykke give vil dertil og Gavn,
Efterdi det er hans Bud,
Han haver gjort
Store Ting ved sit Ord,
Og ved sin Arm saa sterk
Høipriselige Verk,
Thi hør os i allen Tid
Hannem prise med stor Flid;
Hvo, sam frygter Gud, det merk!

3 I Jesu Navn
Vi leve vil og dø.
Om vi da leve, vorder det vort Gavn,
Om vi dø, vort Gavn maa ske.
I Jesu Navn,
Ham till Ær', os til Gavn,
Skal vi igjen opstaa,
Og i Guds Rige gaa,
Hvor vi da med Lyst og Fryd
Skulle se Guds Aasyn blid,
Og den evig' Ære faa.

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #1

Author: J. Frederiksen

(no biographical information available about J. Frederiksen.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)

Kirkesalmebog #d278

TextPage Scan

Kirkesalmebog #1

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #1

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #103

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #1

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d195

Suggestions or corrections? Contact us