So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

209. Kom Helligaand med Skaber-Magt

1 Kom Helligaand med Skaber-Magt
Opret hvad Synd har ødelagt,
Og fyld hver Sjæl med Glæde sød,
Som er af dig til Livet fød!

2 En Trøsters store Navn du bær,
Guds Gave dyr og hjertenskjær,
Den syge Sjæl en Salve mild,
En Livsens Brønd, en hellig Ild.

3 Du Visdoms, Raads og Styrkes Aand,
Du Kraften af Guds høire Haand,
Du Lysets Bærer, Guds Ords Tolk
For alle Tungemaal og Folk;

4 Dit Lys optend i vor Forstand,
I Hjertet Kjærlighedens Brand,
Til Vanmagt vor og Usseldom
Med hellig Hjertestyrke kom!

5 Vor Fiende, jag ham langt paa Flugt,
Giv Fred og fager Troes Frugt.
Og lad os alle, Store, Smaa,
Udi din Sjæle-Omsorg staa!

6 Gjør os med Gud vor Fader kjendt,
Med Sønnen, som han har udsendt,
Med dig, som fra den begge gaar,
Og hjælp, at vi i Troen staar!

7 Vær lovet, Gud vor Fader god,
Guds Søn som op af Døde stod,
Og Trøsteren, som kom herned,
Vær lovet i al Evighed!

Text Information
First Line: Kom Helligaand med Skaber-Magt
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Anden Søndag efter Hellig Tre-Kongers Day: Til Aftensang; Second Sunday after Holy Three Kings Day: For Evening; Gjenfødelse (8 more...)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us