Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

209. Kom Helligaand med Skaber-Magt

1 Kom Helligaand med Skaber-Magt
Opret hvad Synd har ødelagt,
Og fyld hver Sjæl med Glæde sød,
Som er af dig til Livet fød!

2 En Trøsters store Navn du bær,
Guds Gave dyr og hjertenskjær,
Den syge Sjæl en Salve mild,
En Livsens Brønd, en hellig Ild.

3 Du Visdoms, Raads og Styrkes Aand,
Du Kraften af Guds høire Haand,
Du Lysets Bærer, Guds Ords Tolk
For alle Tungemaal og Folk;

4 Dit Lys optend i vor Forstand,
I Hjertet Kjærlighedens Brand,
Til Vanmagt vor og Usseldom
Med hellig Hjertestyrke kom!

5 Vor Fiende, jag ham langt paa Flugt,
Giv Fred og fager Troes Frugt.
Og lad os alle, Store, Smaa,
Udi din Sjæle-Omsorg staa!

6 Gjør os med Gud vor Fader kjendt,
Med Sønnen, som han har udsendt,
Med dig, som fra den begge gaar,
Og hjælp, at vi i Troen staar!

7 Vær lovet, Gud vor Fader god,
Guds Søn som op af Døde stod,
Og Trøsteren, som kom herned,
Vær lovet i al Evighed!

Text Information
First Line: Kom Helligaand med Skaber-Magt
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Anden Søndag efter Hellig Tre-Kongers Day: Til Aftensang; Second Sunday after Holy Three Kings Day: For Evening; Gjenfødelse (8 more...)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements