21. Gud Helligaand, opfyld med Lyst

Gud Helligaand, opfyld med Lyst
Din troende Forsamlings Bryst!
Med Himlens Ild du os antænde,
Af Kristi Kjærlighed at brænde!
For Hjerterne dig aabenbar,
Oplys dem med di Lampe klar,
Saa alle Tunger trindt paa Jord
Samstemmig priese Troens Ord!
Halleluja, Halleluja!

Text Information
First Line: Gud Helligaand, opfyld med Lyst
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Sædvanlige Salmer til Høimesse: For Prædiken; Common Hymns for High Mass: For Preaching
Notes: Wom: Kom Hellige Aand, Herre Gud
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us