So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

237. Med Straale-Krans om Tinde

1 Med Straale-Krans om Tinde
Forklaret Jesus stod,
Det varmer os herinde
Ved dybest Hjerterod.

2 Thi naar han aabenbares
I Støvets Egn paany,
Skal vi med ham forklares,
Ham møde Høit i Sky.

3 Han stod paa Tabors Høie,
Den Guds og Davids Søn,
Som Solen var hans Øie,
Som Lys hans Klædning skjøn.

4 Med Venner fra Guds Bolig
Vor Frelser skifted Ord
Om Kors og Død fuld rolig,
Om Seng i forten Jord.

5 O hør mig Drot, du kjære,
Udbrød da Peder glad,
Her er saa godt at være,
Ei mer vi skilles ad!

6 Vi sidde i det Lave,
Vor Frelser over Sol,
Vi sidde mellem Grave,
Han paa sin Kongestol.

7 Dog godt er her at være,
Det volder Herrens Ord,
Som Aanden til hans Ære
Os trøster med paa Jord.

8 Som Venner i Guds Bolig
Med ham vi skifte Ord
Om Kors og Død fuld rolig,
Om Seng i forten Jord.

9 Vort Kors er uden Jammer,
Vor Død er uden Brod,
Vor Grav et Sovekammer,
Vor Herres Liv vor Lod.

10 Hans Aand er her tilstede,
Hans ord er i vor Mund,
Ham selv vi se med Glæde
Nu om en liden Stund.

11 Til Jesu Kristi Ære
Det tone høit i Sky:
O her er godt at være
I Herrens Kirkely!

Text Information
First Line: Med Straale-Krans om Tinde
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Sjette Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag: Til Høimesse; Sixth Sunday after Holy Three Kings Day: High Mass; Herliggjørelsen (3 more...)
Notes: Som: O Jesu, for din Pine (Se, hvor nu Jesus træder Nr. 300), elle følgende
Tune Information
Name: [Med Straale-Krans om Tinde]
Composer: Ludv. M. Lindeman
Key: G Major or modalSuggestions or corrections? Contact us