So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

296. Al den ganske Kristenhed

1 Al den ganske Kristenhed,
Priser Guds Barmhjertighed!
Han, vor skaber, faderlig
Over os miskunded sig,
Hørte bange Hjerters Bøn,
Han ved sin enbaarne Søn
Frelser os i Lys og Løn.

2 Jesus Kristus, Frelseren,
Deler med os Salvelsen,
Guds Enbaarne, Kvindens Sæd,
For os fødtes, for os leed;
Blev forsfæstet, lagt i Jord,
Og til Helved nedfor,
Men stod op med Livets Ord.

3 Himmelfaren Gud og Mand,
Hos vor Fader sidder han,
Kommer dog igjen herned
Med sin Faders Herlighed,
Dømmer Levende og Død,
De Udkaarne i hans Skjød
smage da skal Hvilen fød.

4 Indtil da den Helligaand
Fører os i Troens Baand
Med det salige Guds Ord
Til vor Frelsers Bad og Bord,
Skjænker os, med Synd forladt,
Fred og Frelse Dag og Nat,
Livets Krone, Himlens Skat.

Text Information
First Line: Al den ganske Kristenhed
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Mariæ Bebudelses Dag: Til Høimesse; Annunciation: High Mass; Troens Bekjendelse (1 more...)
Notes: Som: Synge vi af Hjertens Grund
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us