365. Om Salaighed og Glæde

1 Om Salighed og Glæde
Der nu skal synges fridt
I de Forløstes Sæde
Og Guds Pauluner vidt;
Thi ved Guds høire Haand
Er Kristus høit ophøiet,
Ham Seier stor tilføiet,
Han Døden overvandt.

2 Mens han er saa i Live,
Da Dø vi ingenlund,
Men skulle frelste blive,
Fortælle Guds Miskund;
Om vi end refses saa,
Vi lægges lukt i Grave,
Dog skal vi Livet have,
Udødelig opstaa.

3 Den Kirkesteen grundfaste,
Den Herre Jesus Krist,
De Bygningsmænd forkaste,
Men han er bleven vist
Til Hoved-Hjørnesten
For Kirken Guds paa Jorde,
Den Gjerning Herren gjorde,
Des undres hver og een!

4 Dig, Jesus Krist, ske Ære,
Som kom i Herrens Navn!
Guds Folk velsignet være
Af Herrens Hus og Stavn!
Vi takke hver for sig
Den Herre overmaade,
Thi hans Miskund og Naade
Staar fast evindelig.

Text Information
First Line: Om Salaighed og Glæde
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Scripture:
Topic: Anden Paaskedag: Til Aftensang; Second Easter Day: For Evening; Kirken (13 more...)
Notes: Author/Translator from index: Anders Kristensøn Arøbo, Udgav "Davids Salmer sangbis udsat"; Som: Guds Godhed vil vi prise
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us