Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

364. Lover den Herre, hvis reddende Kjærlighed sender

1 Lover den Herre, hvis reddende Kjærlighed sender,
Efter Fortabte sit Budskab til Jorderigs Ender,
Kalder saa mild
Hver, som i Ørken for vild,
Bær ham paa Hærder og Hænder.

2 Lover den Herre, hvis lysende Kjærlighed gyder
Straaler af Lys i det Mulm, som fra Helved indbryder!
O, at dog hver
Menneske-Sjæl, du har kjær,
Frem i dit Dagskjær sig fryder!

3 Lover den Herre, hvis pleiende Kjærlighed dyrker
Haven, han planted, og Grenene renser og styrker,
Sanker ind fleer
Folk, som han ledige seer,
Aandelig Glæde udvirker!

4 Lover den Herre, hvis værnende Kjærlighed breder
Skjul over Sæden, som vokser, og Spirerne freder!
Ak, hør vor Røst!
Giv os en glædilig Host,
Om den, som Sæden bær, græder!

5 Lover den Herre, hvis evige Kjærlighed fremmer
Det, han begyndte, og sine Udvalte ei glemmer,
Mange fra Trang
Staar alt i Himlen med Sang;
Herrens Pauluner dem gjemmer.

6 Lover den Herre Gud Fader, hans evige Naade!
Lover den Herre Guds Søn, som os frelste af Vaade!
Lover Guds Aand
Kysser hans ledende Haand!
Amen. Vor Herre det raade!

Text Information
First Line: Lover den Herre, hvis reddende Kjærlighed sender
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Anden Paaskedag: Til Aftensang; Second Easter Day: For Evening; Helliggjørelse og Fornyelse (4 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk; Karl Aug. Døring; Frit oversat af Udg. med Tilføielse af sidste B. "Immer noch nahst du, errettende Liebe, den Sündern"; Som: Love den Herre, den mægtige Konge
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements