Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

401. Fra Himmelen hid til os ned

1 Fra Himmelen hid til os ned
Skal alt vort Gode komme,
Vi selv slet intet kan og veed
At gjøre os til Fromme;
Paa Herren maa
Vi Haabet slaa,
Og fast paa hannem bygge;
Hos ham ei er
Omskiftelser,
Og ei Forandrings Skygge.

2 Han ved sit Ord og Helligaand
Til Livet os gjenfødte,
At vi som Planter af hans Haand
Skal som en Førstegrøde
Med Troens Frugt
Bepryde smukt
Vort Levnet allevegne,
Saa skal hans Kraft
Os give Saft,
Og Naade paa os regne.

3 Gid derfor vi med Fyrighed
Og Hjertens Andagt høre
Guds Ord, som vi tilfulde veed
Os salige kan gjøre!
Gid ogsaa med
Betænksomhed
Om Herrens Ord vi tale,
Og ikke om
Guds Helligdom
Med løse Læber prale!

4 Og om Guds Ord vor Synd og Skyld
Med Straffen heftig rører,
Og trykker paa den giftig' Byld,
Som os vor Død tilfører,
O gid vi da Ei vendes fra
Med Avind, Had og Vrede,
Men at vi maa
Ret kysse paa
Guds Haand, og ham tilbede!

5 Gud, ved din Aand os saa bered,
At daglig vi aftvætter
Vor Ondskabs
Overslødighed
Og Syndens onde Pletter,
Saa hver kan se,
At vi os te
Ny Skabninger at være,
Der for din Stol
Og Aasyns Sol
Vil sees i Himlens Ære!

Text Information
First Line: Fra Himmelen hid til os ned
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Fjerde Søndag efter Paaske: Til Aftensang; Fourth Sunday after Easter: For Evening; Gjenfødelse (3 more...)
Notes: Author/Translator from index: Kingo; Som: Mit Haab og Trøst og all Tillid
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements