Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

439. Den Idræt Gud er tækkelig

1 Den Idræt Gud er tækkelig,
Som Grund i Ordet haver;
Har du da, Jesu, lovet mig
Din Aand med rige Gaver,
Saa kommer jeg til dig:
Giv det, du loved mig!
Du, som med Sandheds Mund
Har talt af Hjertens Grund,
Og ei i Løgn er funden.

2 Her er jeg, foreholder dig
Dit Ord med Suk og Raaben,
Og i dit Løfte glæder mig:
Gjør Hjerte-Døren aaben!
Og send den Trøstermand,
Som billig kaldes kan
En Ild, en Dug, et Baand,
Et Pant, en Brønd, en Aand,
En Salve og Guds Finger!

3 Kom Trøster, trøst min Banghed vel!
Kom Ild med salig Varme!
Kom Dug og læsk min Tørre Sjæl!
Kom Baand, forbind mig Arme!
Kom Aand og ytre dig!
Kom Pant, forvisse mig!
Kom Brønd og Sjælen kvæg!
Kom Salve, Hjertet læg!
Guds Finger kom med Styrke!

4 Kom store Gud, o Helligaand,
Fra høie Himmelbolig!
Giv, at i Liv og Død jeg kan
Ved Jesum henge trolig!
Nyt Hjerte mig bered,
Og giv Bodfærdighed!
Vær nu min Sjæle-Ro,
Gjør mig bedrøvet, fro,
Gjør mine Veie rene!

5 I mig min Jesu Miskundhed
Med gylden Bogstav skrive,
Fast Tro, ret Haab, sand Kjærlighed,
Godt Taal, glad Hjerte give!
Naar Tungen priser dig,
Mit Hjerte rør i mig,
Ja lad min Sjæl og Aand
Til Livsens søde Land
Med stadig Længsel tragte!

6 Oplys, du Kjærlighedens Lys,
Mit Hjertes mørke Hytte!
Bo selv i dette ringe Hus,
Og ikke deraf flytte!
O Gud, jeg beder dig,
Styrk du mig kraftelig,
Min Glæde, Ro og Rast,
Min Trøst, om Hjertet brast,
Vær du i Død o Live!

7 Uddriv mit egenraadig' Sind,
Lær mig mit Kjød at dræbe,
Tag min modvillig' Vilje ind,
Og lad mig altid stræve,
At holde stadig ved
I Jesu Kjærlighed,
Og altid færdig staa
Fra Verdens Ørk af gaa,
Og Himlen eftertragte.

Text Information
First Line: Den Idræt Gud er tækkelig
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Anden Pintesedag: Til Høimesse; Second Pentecost Day: High Mass; 10 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang (5 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk. Gotfr. Wilh. Sacer; Søren Jonassøn; Som: Vor Gud han er saa fast en Borg
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements